Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Archiwum ofert

STANOWISKA KIEROWNICZE

Kierownik Sekcji ds. działalności komercyjnej i nowych projektów - ZAKOŃCZONO

Kierownik Sekcji Administracji (Pion Infrastruktury) - ZAKOŃCZONO

Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Klinicznego Onkologii - ZAKOŃCZONO

Kierownik/koordynator ds. utrzymania czystości - ZAKOŃCZONO

Zastępca kierownika sekcji remontowej - ZAKOŃCZONO

Kierownik Ośrodka ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów - ZAKOŃCZONO

Kierownik Sekcji ds. Planowania i Analiz - ZAKOŃCZONO

Zastępca dyrektora ds. infrastruktury - ZAKOŃCZONO

LEKARZE

Lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej - ZAKOŃCZONO

Lekarz na Oddziale Klinicznym Neurologii - ZAKOŃCZONO

Lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii - ZAKOŃCZONO

Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii - ZAKOŃCZONO

PERSONEL MEDYCZNY NIELEKARSKI

Specjalista ds. epidemiologii - ZAKOŃCZONO

Dyspozytor - ZAKOŃCZONO

Technik farmaceutyczny - ZAKOŃCZONO

Pomoc laboratoryjna (Apteka) - ZAKOŃCZONO

Technik elektrokardiolog - ZAKOŃCZONO

ADMINISTRACJA

Sekretarka medyczna - Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej - ZAKOŃCZONO

Sekretarka/sekretarz Z-cy Dyrektora - ZAKOŃCZONO

Specjalista/ka w Zespole Kontroli Wewnętrznej - ZAKOŃCZONO

Referent - Sekcja ds. Kalkulacji Kosztów i Wyceny Świadczeń - ZAKOŃCZONO

Referent - Sekcja Statystyki Medycznej i Weryfikacji Działalności Medycznej - ZAKOŃCZONO

Pracownik administracyjny - sekcja wdrożeń - ZAKOŃCZONO

Pełnomocnik ds. Jakości - ZAKOŃCZONO

Prawnik - ZAKOŃCZONO

Informatyk - specjalista ds. systemów administracyjnych - ZAKOŃCZONO

Informatyk - ZAKOŃCZONO

Magazynier - ZAKOŃCZONO

Prawnik - ZAKOŃCZONO

Konserwator urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych - ZAKOŃCZONO

Konserwator urządzeń technicznych - ZAKOŃCZONO

Specjalista do Działu Nadzoru i Kontroli - ZAKOŃCZONO

Referent - ZAKOŃCZONO

Praktykant/Praktykantka do Działu Zamówień Publicznych - ZAKOŃCZONO

Księgowa/księgowy - ZAKOŃCZONO

Administrator bezpieczeństwa informacji - ZAKOŃCZONO

Informatyk - młodszy administrator - ZAKOŃCZONO

Koordynator kontroli zarządczej - ZAKOŃCZONO

Specjalista ds. działalności komercyjnej - ZAKOŃCZONO

Inspektor nadzoru budowlanego - ZAKOŃCZONO

Pracownik sekcji remontowej - ZAKOŃCZONO

Księgowa/księgowy - ZAKOŃCZONO

Technik aparatury medyczne - ZAKOŃCZONO

Rejestrator/ka medyczny/a - ZAKOŃCZONO

Specjalista ds. wdrożeń - ZAKOŃCZONO

Technik informatyk - ZAKOŃCZONO

Pracownik administracyjny - sekcja administracji - ZAKOŃCZONO

Koordynator ds. utrzymania czystości - ZAKOŃCZONO

Brygadzistka - ZAKOŃCZONO

Referent - Sekcja Nadzoru Inwestycji - ZAKOŃCZONO

Rejestratr/ka medyczny/a - ZAKOŃCZONO

PRAKTYKI

Praktykant/Praktykantka do Działu Zamówień Publicznych - ZAKOŃCZONO

Praktykant/ka do Zakładu Diagnostyki Obrazowej - ZAKOŃCZONO