Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Dział informatyki

Informatyka jest obecnie dziedziną wykorzystywaną w niemal wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Wielu z nas nie wyobraża sobie pracy bez narzędzi, które nam oferuje. Nie inaczej jest w Szpitalu. Bez narzędzi informatycznych, nie tylko niemożliwe byłoby zarządzanie szpitalem (finansowe, rozliczeniowe, administracyjne), znacznie utrudniona byłaby także codzienna praca lekarza. To dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym ułatwiona jest diagnostyka  pacjenta, a dostęp do jego danych ulega znacznemu przyspieszeniu, co w sytuacjach krytycznych, niejednokrotnie może ratować życie. Zanim jednak lekarz dostanie do użytku wszystkie te narzędzia, konieczny jest szereg  prac całego zespołu ludzi odpowiedzialnych za poszczególne składniki złożonego systemu. W Szpitalu Uniwersyteckim, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości jego pracy powołany został Dział Informatyki.  Skupia on ekspertów w zakresie zarządzania siecią, bazami danych, aplikacjami a także wyspecjalizowanych serwisantów sprzętu komputerowego.

 • Planowanie, nadzór i koordynacja prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej w zakresie: okablowania strukturalnego, elementów pasywnych i aktywnych, serwerów sieciowych.
 • Planowanie oraz koordynacja prac związanych z zakupem systemów informatycznych, sprzętu oraz oprogramowania użytkowego.
 • Prace związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych oraz bieżącym rozwiązywaniem problemów użytkowników aplikacji administracyjnych i medycznych (HelpDesk).
 • Administracja i utrzymanie serwerów sieciowych.
 • Administracja i utrzymanie baz danych wykorzystywanych przez systemy informatyczne.
 • Administracja i utrzymanie systemów do tworzenia kopii zapasowych danych.
 • Wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych.
  • w jednostkach administracyjnych:
   • finanse i księgowość,
   • środki trwałe,
   • gospodarka magazynowa,
   • kadry,
   • płace,
   • ewidencja kosztów działalności medycznej.
  • w jednostkach medycznych:
   • ruch chorych,
   • dokumentacja medyczna,
   • lecznictwo otwarte,
   • statystyka medyczna,
   • apteka,
   • laboratorium.
 • Prowadzenie prac związanych z:
  • wprowadzaniem nowych modułów systemu informatycznego,
  • integracją z nowymi systemami informatycznymi,
  • elektroniczną wymianą danych z instytucjami zewnętrznymi,
  • tworzeniem własnych rozwiązań i aplikacji związanych z archiwizacją i analizą danych, a także przetwarzaniem oraz przekazywaniem informacji,
 • Organizacja dostępu do sieci Internet:
  • utrzymanie domeny internetowej,
  • administracja serwera internetowego,
  • administracja serwera poczty elektronicznej,
  • administracja serwera WWW.
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie:
  • obsługi stacji roboczej i aplikacji użytkowych,
  • użytkowania aplikacji dedykowanych do wspomagania obsługi jednostek administracyjnych,
  • użytkowania systemów wykorzystywanych do obsługi jednostek medycznych.

Wszystkie wymienione ww. zagadnienia obejmują większość czynności i prac wykonywanych na co dzień w Dziale Informatyki. Nie ograniczamy się jednak do możliwości, które oferują nam aktualnie wdrożone w Szpitalu Uniwersyteckim systemy informatyczne. Nieustannie rozwijamy swoje umiejętności i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oraz konferencjach z zakresu efektywnego wykorzystywania nowych rozwiązań informatycznych, których zastosowanie może przełożyć się na nowocześniejszą i jeszcze bardziej kompleksową obsługę szpitala, a co za tym idzie hospitalizowanych pacjentów.

DECODECODECO

 


DECO DECO DECO DECODECODECO