Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Informacja o ewentualnych kosztach związanych z hospitalizacją

Szanowni Pacjenci, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące ewentualnych kosztów związanych z hospitalizacją

Zasady i organizacja wykonywania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w SPZOZ Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zostały ustalone Zarządzeniem Dyrektora nr 24/2017-A-O z dnia 19.01.2017 r. Określają one między innymi, co następuje:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych w szczególności:
1. w przypadku osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
2. w przypadku osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, gdy świadczenia te nie są kwalifikowane jako gwarantowane;
3. w przypadku osób kierowanych przez inne podmioty, gdy świadczenia udzielane są na zlecenie i finansowane przez te podmioty.

Wynagrodzenie za odpłatne świadczenia zdrowotne określane jest zgodnie z obowiązującym w Szpitalu Regulaminem Organizacyjnym oraz Cennikiem, zawartą umową określającą indywidualnie wysokość wynagrodzenia lub indywidualnym rachunkiem kosztów, odpowiednio do okoliczności i z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów udzielenia świadczenia zdrowotnego.

W przypadku świadczeń planowych, finansowanych wyłącznie przez osoby fizyczne, wynagrodzenie uiszczane jest z góry w pełnej wysokości, a w przypadku gdy ostateczna wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie – nie niższej niż 50% przewidywanej wysokości.

Uwaga: O ile w umowie z Pacjentem lub jego płatnikiem nie określono inaczej, koszty hospitalizacji określa się z uwzględnieniem obowiązującego cennika za świadczenia zdrowotne (procedury medyczne), aktualnych cen za osobodzień pobytu na oddziałach Szpitala (tabela poniżej) oraz kosztów rzeczywistych (poniesionych przez Szpital) użytych u danego Pacjenta: wyrobów medycznych (materiałów medycznych), produktów leczniczych (leków), preparatów krwiopochodnych, preparatów do żywienia poza- lub dojelitowego, nie ujętych w cenie procedury medycznej.

Ceny za osobodzień pobytu na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora nr 127/2016 i 219/2016)

Lp. Nazwa oddziału Cena netto
1 Oddział Chorób Zakaźnych 550,00
2 Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii 500,00
3 Oddział Toksykologii 850,00
4 Oddział Medycyny Paliatywnej 500,00
5 Oddział Gastroenterologii i Hepatologii 550,00
6 Oddział Onkologii 800,00
7 Oddział  Alergii i Immunologii 500,00
8 IX Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 900,00
9 Oddział Neurologii 600,00
10 Oddział Udarowy 600,00
11 Oddział Chorób Zwyrodnieniowych i Chorób Nerwowo-Mięśniowych 600,00
12 Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii 600,00
13 Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych 500,00
14 Oddział Nefrologii Zachowawczej 500,00
15 Oddział Chorych po przeszczepie 700,00
16 Oddział Podwyższonego Nadzoru Nefrologicznego 3 400,00
17 Oddział Chorych Dializowanych 500,00
18 Oddział dla Chorych Dializowanych Otrzewnowo 500,00
19 Oddział Endokrynologii 500,00
20 Oddział Leczenia Radioizotopami 900,00
21 Oddział Hematologii 700,00
22 Oddział Przeszczepu Szpiku Kostnego 1 000,00
23 Oddział Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego 500,00
24 Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 2 500,00
25 Oddział Kardiologii 600,00
26 III Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii OKAiIT nr 2 (ul.Śniadeckich 5) 1 700,00
27 V Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii OKAiIT nr 2 (ul.Kopernika 23) 1 700,00
28 Oddział Dermatologii 500,00
29 Oddział Psychiatrii Dorosłych 300,00
30 Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 400,00
31 Oddział Endokrynologii Ginekologicznej 500,00
32 Oddział Ginekologii 700,00
33 Oddział Ginekologii i Onkologii 1 700,00
34 Oddział Chemioterapii 550,00
35 Oddział Noworodków 600,00
36 Oddział Intensywnej Terapii Noworodka 1 500,00
37 Oddział Patologii Noworodka 900,00
38 Oddział Otolaryngologii 500,00
39 Oddział Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej i Nowotworów Tkanek Miękkich 700,00
40 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu 900,00
41 Oddział Położniczy i Perinatologii 500,00
42 Oddział Patologii Ciąży 500,00
43 Oddział Okulistyki i Onkologii Okulistycznej 800,00
44 Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej 700,00
45 Oddział Urologii 500,00
46 Oddział Intensywnej Opieki Medycznej - Urologicznej  OKAiIT nr 2 2 300,00
47 Oddział Pulmonologii 500,00
48 Oddział Angiologii i Kardiologii 2 400,00
49 Oddział Chirurgii Naczyniowej 1 600,00
50 Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych 950,00
51 Oddział Obserwacyjno-Internistyczny 700,00
52 IV Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii OKAiIT nr 1 (ul.Śniadeckich 10) 1 600,00
53 I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii OKAiIT nr 1 (ul.Kopernika 40) 1 500,00
54 II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii OKAiIT (ul.Kopernika 50) 1 900,00

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieubezpieczonym oraz innym osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na rok 2017 dostępny w Sekcji Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów,  ul.  Kopernika 36 oraz pod linkiem (w przypadku procedur nieuwzględnionych w cenniku koszty obliczane są indywidualnie zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu zasadami rachunku kosztów):Cennik opłat za świadczenia zdrowotne na rok 2017