Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji poświęconej komisjom bioetycznym i ich ważnej roli w prowadzeniu badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

Jak wiadomo obecnie każdy eksperyment medyczny wymaga uzyskania opinii właściwej komisji bioetycznej. Wieloletnia działalność pierwszych komisji etycznych do spraw badań prowadzonych na ludziach a od 1996 roku przemianowanych zgodnie z przepisami polskiego prawa na komisje bioetyczne skłania do podsumowań i dyskusji. Kiedy w Polsce uświadomiono sobie potrzebę uzyskiwania opinii komisji bioetycznych? Czy skład, rola i zadania komisji bioetycznych zostały prawidłowo określone? W jakim stopniu nowe przepisy unijne mogą zmienić obecnie działający system komisji bioetycznych oraz zakres ochrony prywatności uczestników badań. Czy komisje bioetyczne powinny także opiniować badania prowadzone na ludzkim materiale biologicznym a jeżeli tak to w jakim zakresie? Czy nowe regulacje nie stanowią zagrożenia dla przestrzegania zasady poszanowania autonomii? Czy komisja bioetyczna wydając opinię o projekcie eksperymentu medycznego powinna godzić interes społeczny, względy medyczne z normami etycznymi? Liczymy, że  zaproszeni na Konferencję wykładowcy  uznane zagraniczne i polskie  autorytety w dziedzinie bioetyki udzielą odpowiedzi na te i inne kwestie.

Uczestnikom Konferencji zostanie także przybliżona historia i początki działalności komisji w Polsce i na świecie. Jesteśmy przekonani, że wraz z Państwem w ramach panelów dyskusyjnych uda się znaleźć odpowiedzi na najbardziej pilne pytania oraz nakreślić kierunki dalszych działań sprzyjających rozwojowi badań naukowych w medycynie przy jednoczesnym poszanowaniu praw, interesów i dobrostanu ludzi uczestniczących w tych badaniach. Postęp w medycynie nie jest możliwy bez realizacji badań naukowych z udziałem ludzi oraz na ludzkim materiale biologicznym.

Konferencja jest również okazją do uczczenia 35-lecia działalności Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednej z najstarszych Komisji w Polsce.

Mamy nadzieję, że bogaty i urozmaicony program konferencji zachęci Państwa do wzięcia aktywnego udziału i spełni pokładane w niej oczekiwania.

Źródło: http://www.mdbk.cm-uj.krakow.pl/index.php/pl/start/