Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Nowo zakupiony sprzęt ułatwi leczenie personalizowane

2018/01/12

Dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia, Szpital Uniwersytecki w Krakowie po raz kolejny może podnosić jakość świadczonych usług i zaproponować pacjentom najnowocześniejsze metody leczenia i diagnostyki. A wszystko za sprawą zakupionego za ponad 1 milion 335 tysięcy złotych nowego sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej. Aparatura pozwoli na rozwój medycyny personalizowanej, głównie dla pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej szpiku kostnego.

- Medycyna personalizowana to nowoczesna i przyszłościowa formuła leczenia oparta na badaniach genetycznych. Jest powszechnie nazywana terapią „szytą na miarę”. Bazuje na założeniu że lek - szczególnie ten bardzo drogi i stosowany
w przebiegu ciężkich schorzeń -powinien być dobierany do człowieka, a nie choroby. Praktyka pokazuje bowiem, że ten sam lek na jednego pacjenta może zadziałać bardzo dobrze, a na innego wręcz przeciwnie.  Właśnie dlatego w strategię Szpitala Uniwersyteckiego wpisaliśmy rozwój tej koncepcji leczenia z wykorzystaniem analizy genetycznej lub molekularnej. Dzięki środkom w wysokości ponad 1 335 000 zł - pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Wzmocnienie potencjału jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych” finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia oraz Unię Europejską - Szpital zakupił aparaturę medyczną, która będzie służyć wysokospecjalistycznej diagnostyce. To ważny i potrzebny projekt, który przyniesie korzyść nie tylko nam, jako jednostce klinicznej, badawczej i naukowej, ale przede wszystkim leczonym przez nas Pacjentom
– mówi Barbara Bulanowska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Wśród nowo zakupionej aparatury medycznej znalazł się m.in. sekwenator następnej generacji tzw. NGS system (Illumina) dla Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Pracowni Cytogenetycznej. - To urządzenie, dzięki któremu możemy zbadać kilka próbek DNA pod kątem wielu zmian genetycznych w jednym czasie. Mówiąc obrazowo możemy w krótszym czasie zdiagnozować większą liczbę pacjentów, co przy chorobach nowotworowych jest niezwykle istotne – tłumaczy dr n. med. Magdalena Zawada, kierownik Zakładu Diagnostyki Hematologicznej.

Poza sekwenatorem następnej generacji, Zakład Diagnostyki Hematologicznej otrzymał również aparat do absolutnej kwantyfikacji transkryptu metodą cyfrowej PCR tzw. droplet digital PCR System (BIO-RAD). Właśnie te sprzęty posłużą do rozwoju medycyny personalizowanej. Lekarz oceniając profil genetyczny Pacjenta będzie mógł dobrać odpowiedni dla niego rodzaj i dawkę leku oraz przewidzieć prawdopodobną reakcję organizmu na terapię przeciwnowotworową a także określić stopień odpowiedzi na zastosowany lek. To ogromna szansa na zmniejszenie skutków ubocznych podawanych leków oraz bardziej skuteczne leczenie chorych na białaczki. – Takie podejście najlepiej zobrazować przykładem. Wiemy np., że dany lek blokuje pewną mutację powodującą daną chorobę. Jeżeli po zbadaniu krwi, stwierdzamy że u Pacjenta taka mutacja nie występuje, to nie podamy mu tego leku, tylko dobierzemy inny. Bez wcześniejszego zbadania genu, nawet najdroższe zastosowane leki nie będą skutkować poprawą leczenia – opowiada dr n. med. Magdalena Zawada.

Do Zakładu Diagnostyki Hematologicznej SU trafiają Pacjenci z podejrzeniem chorób hematologicznych nie tylko z poradni Szpitala Uniwersyteckiego w ramach kontraktu z NFZ, ale także z innych ośrodków Polski Południowo-Wschodniej .