Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

I Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

Rejestracja: 12 424-73-08

Przejdź do menu 3 poziomu

Działalność

DECO

Budynek przy ulicy Kopernika 17, w którym mieści się Oddział Kliniczny I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego

W Oddziale Klinicznym I Kliniki Kardiologii wykonywana jest:

1) diagnostyka nieinwazyjna: badania echokardiograficzne, holterowskie, testy wysiłkowe, ABPM, testy pochyleniowe, spirometria z minutowym zużyciem tlenu, diagnostyka bezdechu sennego;

2) diagnostyka inwazyjna: koronarografie, diagnostyka zaburzeń rytmu oraz przewodzenia, oraz leczenie: angioplastyki (ze specjalizacją w zakresie udrożnień przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych), implantacje stentów i inwazyjne leczenie ostrych zawałów serca, możliwa jest również diagnostyka angiograficzna naczyń obwodowych - tj. tętnic szyjnych, nerkowych i biodrowych; a w zakresie elektrokardiologii: ablacje, wszczepienia wszystkich typów rozruszników (w tym resynchronizujących) i kardiowerterów-defibrylatorów.

W Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej hospitalizowani są pacjenci wymagający intensywnego leczenia, w szczególności z ostrymi zespołami wieńcowymi. OIOK dysponuje możliwością wspomagania układu oddechowego, jak również układu krążenia, a także możliwością pełnej diagnostyki i monitorowania inwazyjnego parametrów hemodynamicznych układu krążenia.

Poradnia Przykliniczna (w tym Poradnia Nadciśnienia Tętniczego, Poradnia Kontroli Rozruszników Serca, Gabinet Kontroli Chorych po Angioplastyce Wieńcowej) świadczy usługi diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, niewydolności krążenia, zapalenia mięśnia sercowego i wad serca, prowadzi kontrolę chorych po zabiegach angioplastyki wieńcowej (PCI) i po angioplastykach tętnic obwodowych (PTA), przyjmując rocznie ok. 10 tysięcy chorych z Krakowa i regionu Polski południowej. Ponadto Poradnia Kontroli Rozruszników Serca przyjmuje rocznie około 2700 chorych po zabiegach elektrofizjologicznych.

Poradnia Nadciśnieniowa konsultuje rocznie ponad 3 tysiące pacjentów i udziela porad specjalistycznych w zakresie terapii pierwotnego nadciśnienia tętniczego, a także w zakresie diagnostyki wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego, koncentrując się na chorych wysokiego ryzyka i z nadciśnieniem opornym na leczenie farmakologiczne. Oddział Dzienny Rehabilitacji istnieje od 9 lat, specjalizuje się z rehabilitacji chorych po OZW z niewydolnością serca, po hospitalizacji z Klinice.

DECODECODECO

 


DECO DECO DECO DECODECODECO