Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

Rejestracja: 12 424-88-45

Przejdź do menu 3 poziomu

Skierowania

W tej kwestii nie ma jednoznacznych wytycznych zawartych w przepisach. Uznaje się, że skierowanie wydane w celu objęcia dalszym leczeniem specjalistycznym jest ważne dopóki nie zostanie wyleczone schorzenie, na które skierowanie zostało Państwu wystawione.

Jeżeli w trakcie pierwszej porady okaże się, że musicie Państwo kontynuować leczenie, nie ma potrzeby uzyskania ponownego skierowania. Od tej pory specjalista wyznacza Państwu terminy kolejnych wizyt kontrolnych, decyduje o niezbędnych badaniach, lekach i zabiegach. Jeśli zajdzie taka potrzeba, lekarz specjalista wypisze Państwu również skierowanie do innego specjalisty.

Podobnie jest w przypadku skierowania na leczenie szpitalne - nie ma ustalonego administracyjnie terminu ważności skierowania do szpitala - zachowuje ono ważność tak długo jak istnieje przyczyna jego wystawienia.

Od 2010 roku skierowania na tzw. badania kosztochłonne (ASDK ) mogą kierować tylko lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz psychiatrii i leczenia uzależnień. Wyjątkiem są badania endoskopowe przewodu pokarmowego, na które mogą kierować lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

DECODECODECO

 


DECO