Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

Rejestracja: 12 424-88-45

Przejdź do menu 3 poziomu

Informacje dotyczące przyjęcia

Informacje dotyczące przyjęcia do Specjalistycznej Poradni Geriatrycznej, Poradni Immunologii i Chorób Rzadkich, Poradni Alergologicznej, Poradni Reumatologicznej, Poradni Nadciśnienia Tętniczego, Poradni Chorób Naczyń oraz do Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Specjalistycznej Poradni Geriatrycznej, Poradni Immunologii i Chorób Rzadkich, Poradni Alergologicznej, Poradni Reumatologicznej, Poradni Nadciśnienia Tętniczego, Poradni Chorób Naczyń:

  • dowód tożsamości
  • aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy)
  • w przypadku posiadania wyników badań oraz dokumentacji medycznej, prosimy o przyniesienie ich na pierwszą wizytę

Dokumenty wymagane przy planowanym przyjęciu do Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych:

  • Dowód osobisty,
  • Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza
  • Wyniki dotychczas wykonanych badań diagnostycznych oraz kopię kart informacyjnych z pobytów w szpitalu

Informacja dla chorych przyjmowanych do Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych:

W dniu przyjęcia pacjent winien zarejestrować się do godz. 15:00 w rejestracji i przejść do pokoju nr 2, na parterze (naprzeciw rejestracji), ul. Śniadeckich10, natomiast po godz. 15:00 oraz w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela, święta winien bezpośrednio zgłosić się na oddział, piętro II (Pokój pielęgniarski), ul. Śniadeckich 10. Następnie pacjent zostaje poproszony do ambulatorium w celu dokonania formalności związanych z przyjęciem do oddziału.

Po przebraniu się pacjent zostaje zaprowadzony na odpowiedni oddział.


Informacje dotyczące przyjęcia do Oddziału Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego

Dokumenty wymagane przy planowanym przyjęciu do Oddziału Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej:

  • Dowód osobisty,
  • Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza
  • Numer NIP pracodawcy dot. osób, które korzystać będą ze zwolnienia lekarskiego,
  • Kserokopię dokumentacji medycznej związanej z aktualnym stanem zdrowia: karty informacyjne z pobytów w szpitalu, wyniki badań i konsultacji

Informacja dla chorych przyjmowanych do Oddziału Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej:

W dniu przyjęcia pacjent winien zgłosić się do godziny 15:00 do Sekretariatu Ruchu Chorych. W dniach wolnych od pracy (tj. sobota, niedziela, święta) lub po godzinie 15:00 pacjent winien zgłosić się do lekarza pełniącego dyżur w Oddziałach Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej oraz Onkologii.

Następnie pacjent zostaje poproszony na Oddział w celu dokonania formalności związanych z przyjęciem.

DECODECODECO

 


DECO