Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Kliniczny Endokrynologii

Rejestracja: 12 424 75 08

Przejdź do menu 3 poziomu

Badania

Programy naukowo-badawcze dotyczące wczesnego wykrywania i prewencji chorób układu dokrewnego prowadzone w ramach Oddziału Klinicznego i Katedry Kliniki Endokrynologii

 • Wczesne wykrywanie i zapobieganie chorobom tarczycy u kobiet w ciąży, u kobiet planujących ciążę i w okresie poporodowym.
 • opracowanie modelu opieki nad ciężarną z zaburzeniami funkcji tarczycy,
 • określenie grupy kobiet z ryzykiem zaburzeń funkcji tarczycy wymagających oceny tyreologicznej podczas planowania ciąży, w trakcie jej trwania oraz w okresie poporodowym - czyli przygotowanie polskich wskazań do badań przesiewowych,
 • ustalenie wartości referencyjnych stężeń hormonów tarczycy w poszczególnych trymestrach ciąży.
 • Badania genetyczne w chorobach endokrynnych.
 • u osób z rzadkimi chorobami endokrynnymi (np. zespoły wielogruczołowe, rak rdzeniasty tarczycy, pheochromocytoma, GEP-NET)
 • ocena ryzyka wystąpienia tych chorób u krewnych pacjenta
 • rak zróżnicowany tarczycy – badania genetyczne w bioptatach tarczycy
 • Pierwotna i wtórna prewencja cukrzycy typu 2 i jej powikłań
 • Od kilkunastu lat zespół pracowników Oddziału Klinicznego Kliniki Endokrynologii we współpracy z czołowymi ośrodkami europejskimi prowadzi programy zapobiegania cukrzycy i jej powikłań u osób z zaburzeniami tolerancji węglowodanów oraz czynnikami ryzyka rozwoju choroby. W tym okresie przeprowadzono specjalne, certyfikowane szkolenia dla pielęgniarek, lekarzy i pracowników służby zdrowia przygotowujące do prowadzenia działań profilaktycznych.
 • W ramach programów prewencyjnych Miasta Krakowa przebadano i poddano prewencji kilkanaście tysięcy mieszkańców naszego miasta.
 • Program eliminacji niedoboru jodu w Polsce.

Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii uczestniczy w realizacji „Programu Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2009-2011. Celem programu jest ocena skuteczności polskiego modelu profilaktyki jodowej, w tym dostosowanie działań profilaktycznych do zmieniających się zaleceń dietetycznych. Program obejmuje badania nad stanem niedoboru jodu wśród dzieci szkolnych, kobiet ciężarnych i noworodków. W ramach Programu kontrolowana jest jakość jodowania soli kuchennej, opracowywane są także alternatywne źródła jodu, co związane jest z zaleceniami zmniejszenia spożycia soli – głównego nośnika jodu w Polsce. Prowadzone są także prace nad rejestrem raka tarczycy. Program stanowi kontynuację badań prowadzonych w Klinice od kilkunastu lat (Program finansowany przez Ministerstwo Zdrowia).

 • Poszukiwanie nowych metod diagnostycznych i leczniczych:

Poszukiwanie nowych form terapii przeciwnowotworowej opartej na terapii izotopowej (poszukiwanie nowych targetów i ligandów specyficznych nowotworowo), w rozsianych nowotworach pochodzenia endokrynnego, w których aktualnie nie ma wystarczająco dobrych i skutecznych metod leczenia (rak kory nadnerczy, rak rdzeniasty tarczycy, złośliwy guz chromochłonny, raki neuroendokrynne; współpraca w ramach międzynarodowych projektów europejskich COST).

Nowe metody obrazowania w guzach neuroendokrynnych z użyciem znakowanych analogów somatostatyny oraz analogów GLP-1.

Ponadto prowadzonych jest szereg projektów badawczych dotyczących optymalizacji procedur diagnostyczno-leczniczych w chorobach endokrynnych w ramach współpracy z innymi ośrodkami w Polsce.

DECODECODECO

 


DECO DECO DECO DECODECODECO