Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej

Rejestracja: 12 424-80-42

Przejdź do menu 3 poziomu

Działalność

DECO

Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, ul. Kopernika 40

Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej to wysokospecjalistyczny ośrodek medyczny prowadzący działalność leczniczą, naukowo-badawczą i dydaktyczną.

Struktura Oddziału Klinicznego obejmuje 3 oddziały przedoperacyjne, oddział pooperacyjny i intensywnej terapii, blok operacyjny składający się z 5 sal operacyjnych, a od 2003 roku także nowoczesny Oddział Śródoperacyjnej Radioterapii i Chemioterapii. Zakres działalności naukowo-badawczej i zawodowej prowadzonej w naszym Oddziale Klinicznym obejmuje zagadnienia związane z chirurgią ogólną, a szczególnie ze schorzeniami przewodu pokarmowego, problematyką nowotworów w aspekcie klinicznym oraz nauk podstawowych, schorzeń sutka i przeszczepów nerek.

W grupie nienowotworowych schorzeń chirurgicznych koncentrujemy się na: chirurgii pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, chirurgii trzustki, chirurgii jelita grubego i odbytnicy, chirurgii gruczołu sutkowego, chirurgii przełyku, wpustu, żołądka i dwunastnicy, zabiegach endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, chirurgicznym leczeniu przepuklin przy użyciu nowych technik, chirurgii endokrynologicznej (tarczyca, nadnercza, guzy endokrynne trzustki), rozwoju technik minimalnie inwazyjnych - laparoskopii i endoskopii, ocenie czynnościowej motoryki przewodu pokarmowego w różnych jednostkach chorobowych i w okresie okołooperacyjnym.

Pozostałe kierunki badań dotyczą między innymi wczesnej diagnostyki raka sutka, zastosowania biopsji mammotomicznej stereotaktycznej oraz badań genetycznych w raku sutka. Prowadzone są również projekty służące udoskonaleniu technik teleinformatycznych znajdujących zastosowanie w medycynie. Jednostka nasza prowadzi szeroko zakrojone badania dotyczące schorzeń nowotworowych przewodu pokarmowego. Nasza działalność zawodowa skupia się na następujących zagadnieniach chirurgii ogólnej i onkologicznej:

 • operacje przepuklin
 • "chirurgia ostrego dyżuru"
 • operacje przełyku i wpustu
 • zabiegi operacyjne na żołądku i dwunastnicy w nienowotworowych chorobach tych narządów
 • zabiegi operacyjne w nowotworach przełyku i dwunastnicy
 • chirurgia trzustki i okolicy okołobrodawkowej
 • chirurgia wątroby - współpraca pod kątem stosowania nowoczesnych metod we współpracy z ośrodkiem francuskim prof. Azoulay
 • chirurgia dróg żółciowych
 • chirurgia dolnego odcinka przewodu pokarmowego, nienowotworowych oraz raka jelita grubego i odbytnicy proktologia
 • zabiegi laparoskopowe żołądka, pęcherzyka żółciowego, przepuklin i jelita grubego
 • chirurgia endoskopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz dróg żółciowych i trzustki
 • ultrasonografia diagnostyczna przewodu pokarmowego, śródoperacyjna i operacyjna (biopsje pod kontrolą USG, drenaże)
 • diagnostyka i leczenie chorób sutka ze szczególnym uwzględnieniem niezaawansowanych nowotworów.

DECODECODECO

 


DECO