Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży

Przejdź do menu 3 poziomu

Nowy program terapeutyczny na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień

2017/10/13

Nowy program terapeutyczny na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień

2018/10/9

Oferta Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień skierowana jest do osób w wieku od 18 roku życia szkodliwie używających lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków) bądź z rozpoznaniem uzależnienia behawioralnego (hazard, uzależnienie od komputera, zachowań seksualnych i innych).

Ponadto oferujemy możliwość leczenia pacjentów uzależnionych z dodatkowym rozpoznaniem choroby psychicznej (z tzw. „podwójną diagnozą”). Leczenie w ramach Oddziału jest bezpłatne dla wszystkich osób.

Program leczenia obejmuje:

 • społeczność terapeutyczną,
 • psychoterapię grupową,
 • zajęcia arteterapeutyczne,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • trening samopoznania,
 • trening umiejętności społecznych,
 • grupę motywacyjną,
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • konsultacje lekarskie/psychiatryczne (możliwość modyfikacji farmakoterapii, wystawienia zwolnienia lekarskiego za okres pobytu).

Czas leczenia

Przewidywany czas leczenia to okres 8 tygodni. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych (8.00-14.00).

Przyjęcie do Oddziału

Konsultacje do Oddziału

Przyjęcie do Oddziału odbywa się w ramach 2 konsultacji: z lekarzem psychiatrią oraz z terapeutą uzależnień. Konsultacje mają na celu potwierdzenie rozpoznania, oszacowanie obszarów problemowych oraz ocenę możliwości Pacjenta do podjęcia leczenia w Oddziale. Terminy konsultacji wyznaczane są telefonicznie.

Cel leczenia w Oddziale

Oferowane przez nas leczenie ma na celu diagnostykę problemów związanych z uzależnieniem oraz wypracowanie indywidualnych rozwiązań tych problemów, a także poprawę ogólnego funkcjonowania społecznego i psychicznego pacjenta. Głównymi obszarami pracy w Oddziale są: utrzymywanie abstynencji, motywacja do dalszej terapii uzależnienia, a w przypadku znacznych trudności z utrzymaniem abstynencji - ograniczenie zachowań nałogowych i wynikających z tego problemów dla pacjenta.

Zespół terapeutyczny:

 • dr n. med. Krzysztof Styczeń – specjalista psychiatra
 • mgr Agata Rutkowska – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
 • mgr Katarzyna Jaromi – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcje procesu certyfikacji PTP
 • mgr Kamila Ogrodniczek – pedagog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • mgr Ewelina Ćwiertnia - pedagog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • mgr Klaudia Wojnicka - pedagog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • mgr Magdalena Jankowska – psycholog, absolwentka całościowego kursu psychoterapii przygotowującego do certyfikatu PTP
 • mgr Agnieszka Champerek – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzaleznień

Konsultacje Oddziału:

dr hab. n. med. Maciej Pilecki
mgr Jolanta Ryniak

Kontakt:

Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień O/K Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

tel. 12 422 56 74
kontakt pod numerem telefonu w godz. od 8.00 do 14.00
e-mail: ecwiertnia@su.krakow.pl

ul. Olszańska 5, II piętro
31-513 Kraków

 

Ulotka - Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień

 • Ulotka - Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień [pdf, 760 KB] Pobierz