Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Profilaktyka chorób naczyń mózgowych

Przejdź do menu 3 poziomu

Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu

Szpital Uniwersytecki w Krakowie rozpoczął realizację projektu pn. „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Otrzymana kwota dotacji wynosi: 1 348 674,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01 listopada 2017 r.- 30 października 2020 r.

Głównym celem Programu jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych (ChNM), w szczególności udarów mózgu oraz przemijającego ataku niedokrwiennego u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) oraz wdrożenie i wypracowanie w systemie opieki zdrowotnej skoordynowanych rozwiązań zapobiegania ChNM. Celem głównym projektu jest prowadzenie działań pilotażowych zmierzających do wdrożenia „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”.

W ramach projektu planowane jest utworzenie i prowadzenie platformy współpracy z lekarzami POZ, działania edukacyjne realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej oraz świadczenia zdrowotne udzielane w ramach wdrażania „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”.

Do współpracy zaproszono 60 placówek POZ z trzech województw: małopolskiego, śląskiego i  świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie zapewni zwiększenie dostępu do lekarza specjalisty i do badań diagnostycznych. Wdrożenie programu ma na celu poprawę edukacji i świadomości społeczeństwa dotyczącą występowania ChNM oraz usprawnienie procesu opieki nad pacjentami, u których w ramach badań profilaktycznych wykryto ChNM. Program profilaktyczny przyczyni się do poszerzenia wiedzy społeczeństwa w zakresie czynników ryzyka i objawów ChNM  takich jak zawały mózgu, krwotoki śródczaszkowe, krwotoki podpajęczynówkowe, zwężenia tętnic przedmózgowych i mózgowych.

Szpital Uniwersytecki wraz z Partnerem w Projekcie - Stowarzyszeniem CEESTAHC zaplanował aktywności związane z działaniami szkoleniowymi dla lekarzy i edukacyjnymi dla pacjentów. Jak również w ramach realizacji projektu przewidziane są następujące zadania:

  • Świadczenia medyczne określone w „Ogólnopolskim programie profilaktyki chorób naczyń mózgowych” udzielane pacjentom w POZ oraz w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS),
  • Utworzenie i prowadzenie platformy współpracy z lekarzami POZ.

Lista wyłonionych do Projektu Placówek POZ znajduje się poniżej:

Lp.

Nazwa

1.

NZOZ Lekarz Rodzinny w Siedlcach Maria Bednarz

2.

Praktyka Lekarza Rodzinnego Kazimierz Piotrowicz

3.

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

4.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu

5.

Praktyka Grupowa Pediatryczno-Internistyczna - Lekarze E.Bałuk-Syrek &A.Krzywoń sp. z o.o.

6.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Esculap Anna Tokarczyk Adam Gębka Sp. j.

7.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w gminie Raba Wyżna

8.

Salubris Sp. z o.o. Tuchów

9.

Salubris Sp. z o.o. Katowice

10.

Stożek Katarzyna NZON Zdrowa Rodzina

11.

Centrum Medycyny Rodzinnej - Ewa Cierniak-Lambert, Małgorzata Lambert, Justyna Bakalarz

12.

Elavita sp. z o.o

13.

Euro-Medicus' Waldemar Tyrek Małgorzata Tyrek Sp. J

14.

Publiczny Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Zabawie

15.

Puls - Maria Reszczyk, Adam Winiarski

16.

NZOZ Centrum Medyczne 'Gastro - Medical'

17.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'Nasza Przychodnia' Elżbieta Beska-Mróz

18.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remed Jarosław Zachara

19.

Przychodnia Rodzinna w Staszowie sp. z o.o.

20.

Praktyka Lekarza Rodzinnego - Eugeniusz Brzemia

21.

PRAXIS SP Z O O

22.

Praktyka Lekarzy Małgorzata Jordan i Ewa Majcherek Jaworska

23.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach

24.

ZDROWIE SP Z O O

25.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku

26.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

27.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

28.

Szpital Specjalistyczny Im. Ludwika Rydygiera W Krakowie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

29.

Nasza Poradnia Sp. Z O.O.

30.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kozłówek Sp. z o.o.

31.

Centrum Medyczne 4M Spółka z o.o.

32.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej "RODZINA"

33.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Szczawie

34.

Zakład Opieki Zdrowotnej "LEGE ARTIS"

35.

ZOZ "FAM-MED" Barbara Pietrasińska, Jerzy Słodczyk Spółka Cywilna

36.

Spółka Lekarska - Agata Paszek-Bluszcz, Wojciech Bluszcz - Spółka Partnerska

37.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie

38.

Poradnia Medycyny Rodzinnej TEGRAMED Sp. z o.o.  Spółka Komandytowa

39.

NZOZ Kromed

40.

SPZOZ w Trzyciążu

41.

NZOZ Alfa Med. Zbigniew Szefc

42.

Przychodnia ASMEDICA

43.

ANDRE-MED.

44.

NZOZ SOTERIA

45.

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

46.

NZOZ ESKULAP Sp z o.o.

47.

NZOZ św Pawła

48.

Poradnia Remedium

49.

SPZOZ w Szerzynach

50.

SPZOZ "Koło Basenu"

51.

Puls - Adam i Beata Rauch

52.

NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego - Kalety

53.

Centrum medyczne Vis Med. Agnieszka Salwa

54.

Przychodnia Lekarska POŁUDNIE

55.

Center Med. Katowice

56.

Konior Clinic

57.

Maciejów Sp z o.o.

58.

NZOZ BI MED. Apteka Leśna SP z o.o.

59.

Centrum Medyczne Medan

60.

ALFA sp. z. o.o. sp.k

W związku z realizacją projektu, Szpital Uniwersytecki rozpoczął również kampanię w mediach, pod koniec maja nakręcono spot reklamowy promujący Projekt, który będzie wyemitowany w Telewizji Regionalnej w każdym z województw. Powstała platforma on-line zawierająca materiały dydaktyczne i szkoleniowe oraz Forum Dyskusyjne dla Placówek biorących udział w Projekcie. Platforma po rozpoczęciu udzielania świadczeń, zostanie udostępniona również dla Pacjentów.

Na przełomie czerwca i lipca 2018 roku odbyły się szkolenia personelu placówek biorących udział w projekcie. W sumie przeszkolono 69 osób z personelu medycznego zatrudnionego w Placówkach POZ biorących udział w projekcie. Rozesłano również materiały promocyjne (ulotki oraz plakaty) do wszystkich placówek POZ biorących udział w projekcie.

Realizacja wsparcia dla Pacjentów w zakresie pakietu podstawowego i rozszerzonego przez placówki POZ włączone do projektu przewidywana jest do 30 października 2020 roku.

 

Informacje dla Pacjentów