Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Szpital Uniwersytecki w Krakowie w krajowej czołówce!

2017/05/18

W rankingu magazynu WPROST „Szpitale 2017” eksperci wyróżnili cztery oddziały kliniczne SU. Za najlepsze w kraju w swoich dziedzinach zostały uznane OK Urologii i Urologii Onkologicznej oraz OK Ginekologii i Onkologii. W zakresie chirurgii na wysokim trzecim i piątym miejscu znalazły się kolejno OK Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej i Nowotworów Tkanek Miękkich oraz OK Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej.

W dziedzinie urologii doceniono w szczególności duże zabiegi urologiczne, leczenie kamicy układu moczowego oraz zabiegi endoskopowe − OK Urologii i Urologii Onkologicznej SU, kierowany przez prof. dr hab. med. Piotra Chłostę, specjalizuje się zwłaszcza w tych ostatnich. Ten kierunek rozwoju jest niezwykle ważny dla pacjentów, ponieważ nieinwazyjne zabiegi endoskopowe są obarczone znacznie mniejszym ryzykiem powikłań niż zabiegi otwarte, skracają również czas hospitalizacji i okres rekonwalescencji chorych. Zespół prof. Chłosty wykonuje także rozległe operacje onkologiczne, polegające na wycinaniu czopów nowotworowych, czyli raków np. nerki wrastających do serca. Operacje, obarczone dużym ryzykiem zgonu około- i pooperacyjnego, wykonywane są tu najczęściej w kraju (klinika dysponuje największym materiałem i najlepszymi wynikami w tym zakresie). Warto również dodać, że kilka tygodni temu OK Urologii i Urologii Onkologicznej SU został uznany za najbardziej pożądane miejsce pracy wśród urologów w plebiscycie czasopisma „Medical Tribune”.

Na zwycięstwo Szpitala Uniwersyteckiego w kategorii „Ginekologia 2017” wpłynęły zakres i wysoki poziom diagnostyki i leczenia m.in. zmian w piersiach, zmian w macicy oraz zaburzeń nietrzymania moczu. OK Ginekologii i Onkologii SU, kierowany przez prof. dr hab. n. med. Kazimierza Pityńskiego, realizuje nowoczesną diagnostykę i pełen zakres leczenia chorób nowotworowych narządu rodnego – od standardowej chirurgii, przez zabiegi małoinwazyjne, po chemioterapię i radioterapię. Profil działalności medycznej oddziału obejmuje również diagnostykę i leczenie zaburzeń statystyki narządu płciowego, operacje plastyczne dolnego odcinka narządu rodnego, operacje odtwórcze i rekonstrukcyjne. Zabiegi wykonywane są zarówno z klasycznego dostępu brzusznego, jak i małoinwazyjnymi technikami endoskopowymi (laparoskopia i histeroskopia). Najwyższą jakość usług medycznych świadczonych w Oddziale potwierdza certyfikat Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO), który OK Ginekologii i Onkologii SU otrzymał jako pierwszy w Polsce.

W dziedzinie chirurgii eksperci zwrócili szczególną uwagę m.in. na liczbę przeprowadzanych resekcji nowotworów przełyku, żołądka, wątroby oraz okrężnicy. W tym zakresie wysoką pozycję Szpitala Uniwersyteckiego zbudowały osiągnięcia dwóch oddziałów: OK Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej i Nowotworów Tkanek Miękkich kierowanego przez prof. dr hab. n. med. Andrzeja Budzyńskiego oraz OK Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, kierowanego przez prof. dr hab. med. Piotra Richtera.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie wspiera rozwój urologii i chirurgii ogólnej (w szczególności endoskopowych metod leczenia) choć od lat są to dziedziny niedoszacowane i niedofinansowane. Dbając o efektywność ekonomiczną jednostki, nie zapominamy o tym, że szpital ma przede wszystkim służyć pacjentom i odpowiadać na ich potrzeby. Wspieramy także aspiracje rozwojowe lekarzy i personelu medycznego, ponieważ implikują one postęp w medycynie, a szpitale uniwersyteckie są w szczególny sposób do tego powołane. To wyróżnienie potwierdza, że wybieramy właściwy kierunek. Warto również podkreślić, że każda z dwóch uwzględnionych w rankingu klinik chirurgicznych była oceniana indywidualnie. Gdyby liczba realizowanych przez nie świadczeń została zsumowana, Szpital Uniwersytecki w Krakowie mógłby znaleźć się jeszcze wyżej w całościowym zestawieniu − mówi Barbara Bulanowska, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ranking „Szpitale 2017” magazynu WPROST został opracowany przez Centrum Konsultacyjne Medical Ranking wydawnictwa medycznego Termedia. Ankiety, o których wypełnienie poproszono szpitale, zostały opracowane przez zespół ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Eksperci (pracownicy NFZ, profesorowie, konsultanci wojewódzcy i krajowi) stworzyli system wag i algorytmów, na podstawie których oceniono oddziały. Brano pod uwagę m.in. zakres diagnostyki dostępnej w szpitalu, liczbę wykonywanych procedur leczniczych, współczynnik zakażeń pooperacyjnych, a także liczbę lekarzy ze specjalizacją z danej dziedziny medycyny zatrudnionych w oddziale. Na pozycję na liście wpłynęła również liczba łóżek i sal operacyjnych na oddziale. Nadsyłane odpowiedzi były weryfikowane przez współpracujących z wydawnictwem Termedia i „Menedżerem Zdrowia” ekspertów, a dane przekazane przez szpitale selektywnie porównano z danymi NFZ.

Szczegółowe informacje na temat rankingu są dostępne na stronie internetowej magazynu WPROST: http://rankingi.wprost.pl/szpitale