Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Szpital Uniwersytecki w projekcie „European Procurers Platform – ehealth – transforming the market for eHealth Solutions”

2017/05/30

Szpital Uniwersytecki w Krakowie w latach 2015 – 2016 uczestniczył jako partner w międzynarodowym projekcie „European Procurers Platform – ehealth – transforming the market for eHealth Solutions”, realizowanym w ramach programu Horyzont 2020. Zakończony projekt dotyczył Innowacyjnych Zamówień Publicznych (PPI- Public Procurement of Innovative solutions) w obszarze e-zdrowia.

Osiągniętym efektem pracy  konsorcjum było określenie wspólnych niezaspokojonych potrzeb szpitali w zakresie e-zdrowia, odkrycie najlepszych dostępnych rozwiązań oraz stymulowanie rynku w celu tworzenia strategii zamówień PPI / PCP dla sektora e-zdrowia. Aby móc osiągnąć wymienione cele, przygotowano warsztaty skierowane zarówno do członków konsorcjum jak i zainteresowanych stron.  W trakcie trzech z tych warsztatów uczestnicy szkolili się w tematyce PPI, natomiast ostatnie warsztaty wykorzystano do przeprowadzenia badania rynku. W ramach projektu przeprowadzono badanie wśród dostawców usług jak również wśród dostarczycieli rozwiązań w zakresie tematyki e-zdrowia.

Tematyka projektu w ostatnich latach stała się bardzo ważnym zagadnieniem a wspieranie działalności innowacyjnej to obecnie jeden z kluczowych kierunków polityki Unii Europejskiej. Tryb innowacyjnych zamówień stanowi dopuszczoną prawem alternatywę dla tradycyjnie stosowanej formy zamówień publicznych. W dominującym modelu postępowania przetargowego, szczegółowo definiuje się parametry planowanego do zakupu, gotowego, istniejącego na rynku produktu lub usługi, opierając się następnie w wyborze głównie na kryterium ceny. Innowacyjne zamówienia publiczne koncentrują się natomiast na zidentyfikowanych potrzebach zamawiającego, dla których w trybie dialogu opracowywane są dedykowane i często nowatorskie metody ich zaspokojenia. Oczekuje się, że w ciągu kolejnych lat Innowacyjne Zamówienia Publiczne będą wypierały tradycyjne modele dokonywania zakupów, które charakteryzują się niską efektywnością oraz ograniczają rozwój i innowacyjność. W celu uzyskania efektu skali oraz ułatwienia przepływu informacji między zainteresowanymi podmiotami, poza upowszechnianiem wiedzy i doświadczeń z tą formą zamówień, zaleca się m.in. tworzenie platform współpracy między zamawiającymi o podobnych potrzebach oraz potencjalnymi dostawcami rozwiązań.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i jego rezultatów znajdują się na stronie http://innovationithospitals.com/index.html.