Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Unikatowy w skali kraju Gabinet Leczenia Stopy Cukrzycowej w Szpitalu Uniwersyteckim ze wsparciem ze strony Ministerstwa Zdrowia

2017/01/04

Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie został wybrany realizatorem dwóch zadań programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pt. „Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018”. Pierwsze z zadań nakierowane jest na samych Pacjentów i ich leczenie, drugie natomiast dotyczy pracowników medycznych, zwłaszcza w zakresie edukacji. Przyznane dla Szpitala Uniwersyteckiego środki finansowe, w wysokości prawie 200 tys. złotych na rok 2016, zostały przeznaczone na doposażenie – unikalnego w skali kraju – Gabinetu Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej, a także na przygotowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń (również w formie e-learningu) dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności.

- Szczególnie cieszy mnie, że doceniono kompetencje, wysiłek i pasję naszych lekarzy, tworzących wyjątkową grupę profesjonalistów zakresie leczenia i przekazywania wiedzy o Zespole Stopy Cukrzycowej. Prowadzimy jedyną w Polsce Południowej i jedną z zaledwie czterech w skali całego kraju poradnię wielospecjalistyczną terapii tego schorzenia. Jej sukces to zasługa wieloletniej pracy oraz pogłębiania wiedzy i kwalifikacji specjalistów z Oddziału Chorób Metabolicznych oraz ich interdyscyplinarnej współpracy z pozostałymi jednostkami Szpitala Uniwersyteckiego – mówi Dyrektor Szpitala, Barbara Bulanowska.

Gabinet Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej pełni funkcję referencyjną w Małopolsce. Przyjmuje pacjentów nie tylko z terenu Polski Południowo-Wschodniej, ale także z innych regionów kraju. Rocznie udzielanych w nim jest ok. 3500 i liczba ta stale rośnie. Pacjenci są otoczeni opieką wielodyscyplinarną, która obejmuje nie tylko konsultacje, ale również leczenie chirurgiczne, angiologiczne i ortopedyczne.

Tematyka przygotowywanych w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia kursów i szkoleń obejmuje prewencję, diagnostykę i terapię tego powikłania cukrzycy. Finansowanie Programu pozwoliło na nabycie przez SU nowoczesnej platformy e-learningowej, z której korzystać będą specjaliści różnych dziedzin.

Zespół stopy cukrzycowej jest poważnym powikłaniem cukrzycy. Występuje u około 6-10 proc. pacjentów z cukrzycą. Nieleczony prowadzi do nieodwracalnych zmian w kończynach dolnych, takich jak deformacje, utrata funkcji podporowych, przewlekłe, trudne do wyleczenia stany zapalne kości, zmiany martwicze i zgorzelinowe stopy. Przy braku odpowiedniej, nowoczesnej, wielodyscyplinarnej terapii, schorzenie to często wiedzie do amputacji, a następnie do przedwczesnego zgonu chorego. Właściwa profilaktyka i leczenie zachowawcze zespołu stopy cukrzycowej poprawiają jednak rokowania.

Priorytetowym zadaniem Programu Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej jest redukcja liczby amputacji, inwalidztwa, przedwczesnych zgonów oraz poprawa jakości życia pacjentów z ZSC.