Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Zaproszenie do udziału w projekcie „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej”

2017/11/20

Szpital Uniwersytecki w Krakowie uczestniczy jako Partner w realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej”. Projekt o numerze  POWR.05.01.00-00-0003/16-00 finansowany jest ze środków UE w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt przewiduje wdrożenie do realizacji celów Ogólnopolskiego Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi również na  obszarze województwa małopolskiego. Udział Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w budżecie projektu wynosi blisko 500 tys. zł.

Beneficjantami programu są osoby w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat), będące w grupie ryzyka (nadużywające alkoholu, wieloletni palacze oraz osoby zagrożone zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego)  a także kadra medyczna zatrudniona w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze POZ, pielęgniarki, farmaceuci), również lekarze specjaliści m.in. z zakresu laryngologii, chirurgii szczękowo- twarzowej, okuliści.

W ramach realizacji projektu Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa małopolskiego do zgłaszania swojej gotowości uczestniczenia w tym projekcie na drodze przystąpienia do ogłoszonego przez otwartego naboru ofert  i odwiedzenia zakładki administracja > zapytania ofertowe na stronie Szpitala pod adresem www.su.krakow.pl/zapytania-ofertowe