Przejdź do głównej treści
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady funkcjonowania

Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest jednostką kliniczną, a organem założycielskim jest Uniwersytet Jagielloński. Szpital wraz z tworzącymi go jednostkami, zlokalizowany jest w centrum Krakowa w obszarze otoczonym ulicami Lubicz, Radziwiłłowską, Blich oraz Grzegórzecką. Kilka budynków znajduje się poza tym terenem: przy ulicy Skawińskiej, Lenartowicza oraz kilka innych budynków należących do Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych znajduje się w Śródmieściu Krakowa. Łącznie wszystkich budynków klinicznych, administracyjnych i gospodarczych jest ponad 70. Są one rozmieszczone na 19 ha.

Swym Pacjentom Szpital Uniwersytecki oferuje możliwość leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego w 31 specjalistycznych Oddziałach Klinicznych. Ponadto w skład szpitala wchodzi 11 Zakładów (10 + 1 w strukturach zespołów poradni) oraz Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej.


 • STATUT SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie [pdf, 2,8 MB] Pobierz
 • UCHWAŁA nr 46/II/2013 SENATU UJ w sprawie zmian w statutach uniwersyteckich podmiotów leczniczych - str. 1 [jpg, 630 KB] Pobierz
 • UCHWAŁA nr 46/II/2013 SENATU UJ w sprawie zmian w statutach uniwersyteckich podmiotów leczniczych - str. 2 [jpg, 230 KB] Pobierz
 • ZARZĄDZENIE NR 130 z 2017-03-31 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie [pdf, 530 KB] Pobierz
 • ZARZĄDZENIE NR 90 z 2017-03-15 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie [pdf, 660 KB] Pobierz
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2017-A-K z 2017-03-02 w sprawie aktualizacji cennika świadczeń zdrowotnych i zmiany regulaminu organizacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz uchylenia Zarządzeń Dyrektora Szpitala [pdf, 3,3 MB] Pobierz
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2017-A-O z 2017-02-28 w sprawie aktualizacji Cennika udostępniania dokumentacji medycznej, pisemnych opinii, zaświadczeń oraz informacji o stanie zdrowia i zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala uniwersyteckiego oraz uchylenia Zarządzeń Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie [pdf, 720 KB] Pobierz
 • ZARZĄDZENIE NR 498 z 2016-12-15 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego W Krakowie [pdf, 3,7 MB] Pobierz
 • ZARZĄDZENIE NR 419 z 2016-10-18 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie [pdf, 670 KB] Pobierz
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie [pdf, 4,4 MB] Pobierz
 • Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2016 roku [pdf, 190 KB] Pobierz

DECODECODECODECO

 


DECO DECO DECO DECODECODECO