Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Archiwum ofert

STANOWISKA KIEROWNICZE

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - ZAKOŃCZONO

Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - ZAKOŃCZONO

Kierownik Sekcji ds. działalności komercyjnej i nowych projektów - ZAKOŃCZONO

Kierownik Sekcji Administracji (Pion Infrastruktury) - ZAKOŃCZONO

Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Klinicznego Onkologii - ZAKOŃCZONO

Kierownik/koordynator ds. utrzymania czystości - ZAKOŃCZONO

Zastępca kierownika sekcji remontowej - ZAKOŃCZONO

Kierownik Ośrodka ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów - ZAKOŃCZONO

Kierownik Sekcji ds. Planowania i Analiz - ZAKOŃCZONO

Zastępca dyrektora ds. infrastruktury - ZAKOŃCZONO

Koordynator Merytoryczny Projektu - ZAKOŃCZONO

LEKARZE

Lekarz w trakcie specjalizacji na Oddział Rehabilitacji - ZAKOŃCZONO

Młodszy asystent na Oddział Otolaryngologiczny - ZAKOŃCZONO

Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej - ZAKOŃCZONO

Lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej - ZAKOŃCZONO

Lekarz na Oddziale Klinicznym Neurologii - ZAKOŃCZONO

Lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii - ZAKOŃCZONO

Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii - ZAKOŃCZONO

Kierownik Oddziału Klinicznego Dermatologii - ZAKOŃCZONO

PERSONEL MEDYCZNY NIELEKARSKI

Fizyk medyczny - Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej - ZAKOŃCZONO

Technik elektroradiologii - Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii OkulistycznejZAKOŃCZONO

Sekretarka medyczna - data publikacji 07.09.2017 - ZAKOŃCZONO

Dyspozytor - ZAKOŃCZONO

Rejestrator/ka medyczny/aZAKOŃCZONO

Ortoptystka - ZAKOŃCZONO

Młodszy asystent w Zakładzie Mikrobiologii - ZAKOŃCZONO

Asystent farmaceutyczny - ZAKOŃCZONO

Specjalista ds. epidemiologii - ZAKOŃCZONO

Technik farmaceutyczny - ZAKOŃCZONO

Pomoc laboratoryjna (Apteka) - ZAKOŃCZONO

Technik elektrokardiolog - ZAKOŃCZONO

Asystent Farmaceutyczny ZAKOŃCZONO

Młodszy asystent - Diagnosta laboratoryjny - data publikacji 08.11.2017 - ZAKOŃCZONO

Dietetyczka / Dietetyk - data publikacji 30.10.2017 - ZAKOŃCZONO

Statystyk medyczny - data publikacji 06.11.2017 - ZAKOŃCZONO

Sekretarka medyczna - data publikacji 06.11.2017 - ZAKOŃCZONO

Specjalista fizjoterapii - ZAKOŃCZONO

Technik farmaceutycznyZAKOŃCZONO

Technik w pracowni hemodynamiki (pracownia kardiologii interwencyjnej) - ZAKOŃCZONO

Technik dializacyjny - data publikacji 12.06.2017 r. - ZAKOŃCZONO

Technik informatyk - data publikacji 11.10.2017 - ZAKOŃCZONO

Diagnosta laboratoryjny - data publikacji 17.01.2018 - ZAKOŃCZONO

Sekretarka/Sekretarz Medyczny w O/K Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży - data publikacji 13.03.2019 r. - ZAKOŃCZONO

ADMINISTRACJA

Archiwista - data publikacji 18.09.2017 - ZAKOŃCZONO

Referent w Oddziale Klinicznym Neurologii - data publikacji 13.09.2017 - ZAKOŃCZONO

Konserwator urządzeń technicznych - Sekcja klimatyzacji i ogrzewnictwa - opublikowano 07.08.2017 - ZAKOŃCZONO

Referent. Sekcja rekrutacji, szkoleń i spraw socjalnych 30.07.2017 - ZAKOŃCZONO

Specjalista. Sekcja Administracji Personalnej - data publikacji 06.07.2017 - ZAKOŃCZONO

Referent - Sekcja ds. umów - data publikacji 03.07.2017 - ZAKOŃCZONO

Rejestrator/ka medyczny/a - ZAKOŃCZONO

Specjalista ds. projektów międzynarodowych - ZAKOŃCZONO

Konserwator urządzeń technicznych - ZAKOŃCZONO

Specjalista ds. controllingu - ZAKOŃCZONO

Sekretarka medyczna - Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej - ZAKOŃCZONO

Sekretarka/sekretarz Z-cy Dyrektora - ZAKOŃCZONO

Specjalista/ka w Zespole Kontroli Wewnętrznej - ZAKOŃCZONO

Referent - Sekcja ds. Kalkulacji Kosztów i Wyceny Świadczeń - ZAKOŃCZONO

Referent - Sekcja Statystyki Medycznej i Weryfikacji Działalności Medycznej - ZAKOŃCZONO

Pracownik administracyjny - sekcja wdrożeń - ZAKOŃCZONO

Pełnomocnik ds. Jakości - ZAKOŃCZONO

Prawnik - ZAKOŃCZONO

Informatyk - specjalista ds. systemów administracyjnych - ZAKOŃCZONO

Informatyk - ZAKOŃCZONO

Magazynier - ZAKOŃCZONO

Prawnik - ZAKOŃCZONO

Konserwator urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych - ZAKOŃCZONO

Konserwator urządzeń technicznych - ZAKOŃCZONO

Specjalista do Działu Nadzoru i Kontroli - ZAKOŃCZONO

Referent - ZAKOŃCZONO

Praktykant/Praktykantka do Działu Zamówień Publicznych - ZAKOŃCZONO

Księgowa/księgowy - ZAKOŃCZONO

Administrator bezpieczeństwa informacji - ZAKOŃCZONO

Informatyk - młodszy administrator - ZAKOŃCZONO

Koordynator kontroli zarządczej - ZAKOŃCZONO

Specjalista ds. działalności komercyjnej - ZAKOŃCZONO

Inspektor nadzoru budowlanego - ZAKOŃCZONO

Pracownik sekcji remontowej - ZAKOŃCZONO

Księgowa/księgowy - ZAKOŃCZONO

Technik aparatury medyczne - ZAKOŃCZONO

Specjalista ds. wdrożeń - ZAKOŃCZONO

Technik informatyk - ZAKOŃCZONO

Pracownik administracyjny - sekcja administracji - ZAKOŃCZONO

Koordynator ds. utrzymania czystości - ZAKOŃCZONO

Brygadzistka - ZAKOŃCZONO

Referent - Sekcja Nadzoru Inwestycji - ZAKOŃCZONO

Rejestratr/ka medyczny/a - ZAKOŃCZONO

Zastępca Kierownika Sekcji Zaopatrzenia - data publikacji 16.10.2017 - ZAKOŃCZONO

Specjalista - Sekcja komunikacji i PR - data publikacji 30.11.2017 - ZAKOŃCZONO

Sekretarka/Sekretarz Zastępcy Dyrektora - data publikacji 15.11.2017 - ZAKOŃCZONO

Pracownik administracyjny w Sekcji Administracji - data publikacji 27.10.2017 - ZAKOŃCZONO

Referent - Sekcja Zaopatrzenia - data publikacji 27.02.2018 - ZAKOŃCZONO

Specjalista ds. Ochrony Środowiska - data publikacji 24.01.2018 - ZAKOŃCZONO

Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami - data publikacji 24.01.2018ZAKOŃCZONO

Referent - Sekcja ds. umów - data publikacji 11.10.2017 - ZAKOŃCZONO

Konserwator - data publikacji 24.10.2017 - ZAKOŃCZONO

Pełnomocnik Praw Pacjenta - data publikacji 27.10.2017 - ZAKOŃCZONO

Specjalista Dział Płac - data publikacji 11.01.2018 - ZAKOŃCZONO

Inspektor ds. Zamówień Publicznych - data publikacji 19.01.2018 - ZAKOŃCZONO

Pracownik Administracyjno-Gospodarczy- data publikacji 24.01.2018 - ZAKOŃCZONO

Audytor Wewnętrzny - data publikacji 07.02.2018 - ZAKOŃCZONO

Pracownik Administracyjny - Sekcja Zamówień Publicznych - data publikacji 12.03.2018 - ZAKOŃCZONO

Rejestratorka medyczna w II O/K Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych - data publikacji 05.06.2018- ZAKOŃCZONO

Osoba do obsługi platformy on-line - ZAKOŃCZONO

PRAKTYKI

Praktykant/Praktykantka do Działu Zamówień Publicznych - ZAKOŃCZONO

Praktykant/ka do Zakładu Diagnostyki Obrazowej - ZAKOŃCZONO

 

ARCHIWUM OFERT PRACY - OD 1.05.2018 r.:

Referent Sekcja Wdrożeń

Asystent farmaceutyczny

Technik elektroradiologii w I O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego - data publikacji 18.05.2018

Specjalista ds. aparatury medycznej

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Konkurs na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej: O/K Urologii i Urologii Onkologicznej, O/K Ortopedii i Rehabilitacji, O/K Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich, O/K Nefrologii

Referent - Sekcja ds. statystyki medycznej i weryfikacji działalności medycznej - data publikacji 12.07.2018

Referent - data publikacji 6.07.2018

Księgowa / Księgowy - data publikacji 06.06.2018

Księgowa / Księgowy ds. rozrachunków - data publikacji 06.06.2018

Referent - Sekcja Kontraktowania Świadczeń Medycznych - data publikacji 09.07.2018

Technik elektrokardiolog - data publikacji 05.06.2018

Dietetyczka / Dietetyk - data publikacji 31.07.2018

Magazynier - data publikacji 24.07.2018

Technik farmaceutyczny - data publikacji 09.04.2018

Młodszy asystent - diagnosta laboratoryjny Zakład Mikrobiologii - data publikacji 01.06.2018

Technik sterylizacji - data publikacji 22.06.2018

Inspektor BHP - data publikacji 24.08.2018

Specjalista nadzoru inwestycji - data publikacji 29.08.2018

Referent Dział Obsługi Prawnej - data publikacji 30.08.2018

Rejestrator/ka medyczny/a - data publikacji 5.10.2018

Magazynier - data publikacji 04.09.2018

KONKURS na stanowisko Pielęgniarki Oddzialowej Oddziału Klinicznego Ortopedii i Rehabilitacji

Specjalista - Sekcja Utrzymania Czystości - data publikacji 18.09.2018

Audytor Wewnętrzny - data publikacji 16.05.2018

Pielęgniarka/Położna - data publikacji 27.08.2018

Pielęgniarka operacyjna/ Położna operacyjna - data publikacji 27.08.2018

Pielęgniarka anestezjologiczna - data publikacji 27.08.2018

Opiekun medyczny - data publikacji 9.01.2018

Specjalista ds. aparatury medycznej- data publikacji 09.04.2018

Ratownik medyczny - data publikacji 02.08.2018

Ortoptysta / Ortoptystka - data publikacji 19.10.2018

Pracownik Sekcji Zamówień Publicznych - data publikacji 10.07.2018

Elektryk - data publikacji 3.10.2018

Referent stanowisko ds. wdrożeń - data publikacji 16.10.2018

Technik Informatyk - data publikacji 24.10.2018

Referent - Sekcja Administracji - data publikacji 09.11.2018

 

ARCHIWUM OFERT PRACY - OD 2019 r.:

Specjalista w Zespole ds. kontroli wewnętrznej - data publikacji 08.11.2018

Referent w Zespole ds. kontroli wewnętrznej - data publikacji 08.11.2018

Specjalista - Dział Płac - data publikacji 23.11.2018

Pracownik gospodarczo-administracyjny / Referent / O/K Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży - data publikacji 12.02.2019 r.

Specjalista - Sekcja ds. kosztów, planowania i analiz finansowych - data publikacji 11.12.2018

Rejestratorka medyczna O/K Okulistyki i Onkologii Okulistycznej- data publikacji 11.12.2018

Księgowa / Księgowy - data publikacji 09.01.2019

Specjalista ds. systemu kadrowo-płacowego - data publikacji 16.10.2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Technik elektrokardiolog - data publikacji 28.02.2019

Księgowa ds. rozrachunków - data publikacji 09.01.2019

Psycholog w O/K Ginekologii i Onkologii - data publikacji 19.02.2019