Przejdź do głównej treści
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 

DYREKCJA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego - mgr Marcin Jędrychowski

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: dr n. med. Stefan Bednarz

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych: mgr Bolesław Gronuś

Zastępca Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju: lek. med. Krzysztof Mydel

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury: mgr inż. Tomasz Matera

Główny Księgowy: mgr Dorota Lechowicz

Naczelna Pielęgniarka: mgr Maria Szymaczek

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE

ODDZIAŁY KLINICZNE/ODDZIAŁY

Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii
Prof. dr hab. med. Tomasz Mach
ul. Śniadeckich 5, 31-531 Kraków

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Oddział Kliniczny Alergii i Immunologii
Prof. dr hab. med. Jacek Musiał
ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

Oddział Kliniczny Pulmonologii
Prof. dr hab. med.
Krzysztof Sładek 
ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

Oddział Kliniczny Endokrynologii
Prof. dr hab. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk 
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych
Prof. dr hab. med. Maciej Małecki
ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Nefrologii
prof. dr hab. med. Marek Kuźniewski
ul. Kopernika 15 i 15c, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Hematologii
dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków

I Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków

II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Prof. dr hab. med. Dariusz Dudek
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej
p.o. kierownika Prof. dr hab. med. Piotr Richter
ul. Kopernika 40, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii
dr hab. med. Hubert Huras
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii
dr hab. med. Robert Jach
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Neonatologii
Prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Onkologii
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
ul. Śniadeckich 10, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Neurologii
Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik
ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Oddział Kliniczny Neurochirurgii i  Neurotraumatologii
Prof. dr hab. med. Marek Moskała
ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej
Prof. dr hab. med. Bożena Romanowska-Dixon
ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Dermatologii
Prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc
ul. Skawińska 8, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Otolaryngologii
Prof. dr hab. med. Jacek Składzień
ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków

Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej
Prof. dr hab. med. Piotr Chłosta
ul. Grzegórzecka 18, 31-531 Kraków

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Ortopedii i Obrażeń Wielonarządowych
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
ul. Kopernika 50, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich
Prof. dr hab. med. Andrzej Budzyński
ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
dr med. Maciej Pilecki
ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek
ul.Kopernika 50, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Ortopedii i Rehabilitacji
Dr med. Artur Gądek
ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków

Oddział Kliniczny Angiologii i Kardiologii
dr hab n. med. Paweł Maga
ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych
dr hab. n. med Aleksander Garlicki
ul. Śniadeckich 5, 31-531 Kraków

Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej
dr med. Tomasz Mrowiecki

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Oddział Obserwacyjno-Internistyczny
Dr med. Janusz Kąkol
ul. Kopernika 50, 31-501 Kraków

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Dr med. Aleksandra Załustowicz
ul. Kopernika 50, 31-501 Kraków

Blok Operacyjny
ul. Kopernika 50, 31-501 Kraków

ZAKŁADY

Zakład Psychoterapii
dr hab. med. Krzysztof Rutkowski
ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków

Zakład Diagnostyki
Dr n. med. Barbara Maziarz
ul. Kopernika 15b, 31-501 Kraków

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik
ul. Kopernika 19, Kopernika 50, 31-501 Kraków

Zakład Diagnostyki Obrazowej CUMRiK
dr hab. med.Tadeusz Popiela 
ul.Botaniczna 3, Kopernika 50, 31-501 Kraków

Zakład Rehabilitacji
lek. med Lidia Kościelny
ul. Kopernika 19, 31-503 Kraków

Zakład Mikrobiologii
Dr Jolanta Kędzierska
ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków

Zakład Badania i Leczenia Bólu
Prof. dr. hab. med. Jan Dobrogowski
ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Zakład Diagnostyki Hematologicznej
dr n. med. Magdalena Zawada
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków

Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej
dr n. med. Joanna Szpor
ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków

Zakład Radiologii
dr n. med. Wiesław Pawlik
ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

POZOSTAŁE KOMÓRKI

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
Dr med. Teresa Pawlik
Ul. Śniadeckich 10, 31-501 Kraków

Apteka Szpitalna
mgr Witold Jucha
Ul. Kopernika 19a, 31-501 Kraków

DECODECODECO

 


DECO