Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Informacja o ewentualnych kosztach związanych z hospitalizacją

Szanowni Pacjenci, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące ewentualnych kosztów związanych z hospitalizacją

Zasady i organizacja wykonywania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w SPZOZ Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zostały ustalone Zarządzeniem nr 83/2018-A-K Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z dnia 30.05.2018 roku. Określają one między innymi, co następuje:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych w szczególności:
1. w przypadku osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
2. w przypadku osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, gdy świadczenia te nie są kwalifikowane jako gwarantowane;
3. w przypadku osób kierowanych przez inne podmioty, gdy świadczenia udzielane są na zlecenie i finansowane przez te podmioty.

Wynagrodzenie za odpłatne świadczenia zdrowotne określane jest zgodnie z obowiązującym w Szpitalu Regulaminem Organizacyjnym oraz Cennikiem, zawartą umową określającą indywidualnie wysokość wynagrodzenia lub indywidualnym rachunkiem kosztów, odpowiednio do okoliczności i z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów udzielenia świadczenia zdrowotnego.

W przypadku świadczeń planowych, finansowanych wyłącznie przez osoby fizyczne, wynagrodzenie uiszczane jest z góry w pełnej wysokości, a w przypadku gdy ostateczna wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie – nie niższej niż 50% przewidywanej wysokości.

Uwaga: O ile w umowie z Pacjentem lub jego płatnikiem nie określono inaczej, koszty hospitalizacji określa się z uwzględnieniem obowiązującego cennika za świadczenia zdrowotne (procedury medyczne), aktualnych cen za osobodzień pobytu na oddziałach Szpitala (tabela poniżej) oraz kosztów rzeczywistych (poniesionych przez Szpital) użytych u danego Pacjenta: wyrobów medycznych (materiałów medycznych), produktów leczniczych (leków), preparatów krwiopochodnych, preparatów do żywienia poza- lub dojelitowego, nie ujętych w cenie procedury medycznej.

Ceny za osobodzień pobytu pacjenta na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zgodnie z Zarządzeniem nr 83/2018-A-K Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z dnia 30.05.2018 roku.

Lp. Nazwa oddziału Cena netto
1 Oddział Chorób Zakaźnych 550,00
2 Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii 500,00
3 Oddział Toksykologii 850,00
4 Oddział Medycyny Paliatywnej 500,00
5 Oddział Gastroenterologii i Hepatologii 550,00
6 Oddział Onkologii 970,00
7 Oddział  Alergii i Immunologii 500,00
8 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ul. Skawińska 8) 2 900,00
9 Oddział Neurologii 600,00
10 Oddział Udarowy 600,00
11 Oddział Chorób Zwyrodnieniowych i Chorób Nerwowo-Mięśniowych 600,00
12 Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii 600,00
13 Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych 500,00
14 Oddział Nefrologii Zachowawczej 500,00
15 Oddział Chorych po przeszczepie 700,00
16 Oddział Podwyższonego Nadzoru Nefrologicznego 4760,00
17 Oddział Chorych Dializowanych 500,00
18 Oddział dla Chorych Dializowanych Otrzewnowo 500,00
19 Oddział Endokrynologii 500,00
20 Oddział Leczenia Radioizotopami 900,00
21 Oddział Hematologii 730,00
22 Oddział Przeszczepu Szpiku Kostnego 1 060,00
23 Oddział Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego 500,00
24 Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 2 500,00
25 Oddział Kardiologii 690,00
26 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ul.Śniadeckich 5) 1 700,00
27 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ul.Kopernika 23) 2 040,00
28 Oddział Dermatologii 500,00
29 Oddział Psychiatrii Dorosłych (Odcinek A i B) 300,00
30 Oddział Psychiatrii Dorosłych (Odcinek C) 300,00
31 Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 400,00
32 Oddział Endokrynologii Ginekologicznej 500,00
33 Oddział Ginekologii 700,00
34 Oddział Ginekologii i Onkologii 1 700,00
35 Oddział Chemioterapii 550,00
36 Oddział Noworodków 600,00
37 Oddział Intensywnej Terapii Noworodka 1 500,00
38 Oddział Patologii Noworodka 900,00
39 Oddział Otolaryngologii 500,00
40 Oddział Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej i Nowotworów Tkanek Miękkich 700,00
41 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu 900,00
42 Oddział Położniczy i Perinatologii 500,00
43 Oddział Patologii Ciąży 500,00
44 Oddział Okulistyki i Onkologii Okulistycznej 800,00
45 Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej 700,00
46 Oddział Urologii 500,00
47 Oddział Intensywnej Opieki Medycznej - Urologicznej  OKAiIT nr 2 2 300,00
48 Oddział Pulmonologii 500,00
49 Oddział Angiologii i Kardiologii 690,00
50 Oddział Chirurgii Naczyniowej 1 600,00
51 Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych 950,00
52 Oddział Obserwacyjno-Internistyczny 700,00
53 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ul.Śniadeckich 10) 1 600,00
54 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ul.Kopernika 40) 1 740,00
55 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ul.Kopernika 50) 1 900,00

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieubezpieczonym oraz innym osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na rok 2018 dostępny w Sekcji Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów,  ul.  Kopernika 36 oraz pod linkiem (w przypadku procedur nieuwzględnionych w cenniku koszty obliczane są indywidualnie zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu zasadami rachunku kosztów)

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne na rok 2019

  • Cennik opłat za świadczenia zdrowotne na rok 2019 [pdf, 2,2 MB] Pobierz