Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

O badaniach klinicznych

Badania kliniczne stanowią naukowy obszar działalności Szpitala Uniwersyteckiego. Jako Szpital Kliniczny kładziemy duży nacisk na naukowy obszar naszej działalności i rozwój innowacji w medycynie poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza jak i doskonałe przygotowanie zespołu badaczy. Dzięki temu możemy zapewnić jakość i rzetelność wykonywanych badań klinicznych. Szpital Uniwersytecki w Krakowie udziela wysokospecjalistycznych świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej. Posiada 32 specjalistyczne oddziały szpitalne z łączną liczbą blisko 1600 łóżek dla pacjentów. Placówki szpitalne wyposażone są w najnowszej generacji  sprzęt medyczny. Dysponujemy 8 certyfikowanymi zakładami diagnostyki.

Co to są badanie kliniczne?

Badania kliniczne są programami badawczymi nad lekami lub urządzeniami medycznymi  prowadzonymi z udziałem pacjentów w celu określenia czy nowa forma terapii jest bezpieczna i jaka jest jej skuteczność. Badaniem klinicznym jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych (w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych) lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej ilości produktów leczniczych lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej ilości produktów leczniczych mając na uwadze ich bezpieczeństwo i skuteczność (art.2 pkt 2 Ustawy Prawo farmaceutyczne, DzU.2008 nr 45 poz 271 z póź. zm).

 • Badania kliniczne przyczyniają się do postępu w medycynie.
 • Pozwalają określić nowe sposoby zapobiegania, diagnozowania lub leczenia  różnych schorzeń.
 • Badania kliniczne są prowadzone wedle ściśle określonych zasad, które regulują między innymi warunki uczestnictwa w badaniu.
 • Kryteria włączenia - czynniki pozwalające danej osobie na wzięcie udziału w badaniu.
 • Kryteria wykluczenia - czynniki dyskwalifikujące udział w badaniu  (są określone w protokole badania klinicznego).

Dlaczego przeprowadza się badania kliniczne:

 • Aby sprawdzić czy nowy lek lub nowe urządzenie jest bezpieczne i skuteczne podczas stosowania u ludzi.
 • Aby porównać istniejące metody leczenia w celu określenia, która z nich jest lepsza.
 • Aby przeanalizować różne sposoby stosowania standardowych metod leczenia tak, aby były bardziej skuteczne, łatwiejsze do stosowania i/lub obarczone mniejszą liczbą działań niepożądanych.
 • Aby uzyskać informacje na temat najlepszego sposobu użycia danego leczenia w różnych populacjach pacjentów.

Cele badań klinicznych:

 • Celem badania klinicznego NIE jest leczenie pacjenta tylko obiektywna obserwacja skuteczności i bezpieczeństwa badanego produktu leczniczego u chorych z daną jednostką chorobową.
 • Wyleczenie pacjenta jest jedną z opcji - równie prawdopodobne jest pogorszenie stanu chorego jak i brak zmiany.
 • Określenie korzyści terapeutycznej.
 • Udowodnienie bezpieczeństwa i tolerancji.
 • Wykazanie poprawy jakości życia pacjentów poprzez mniejsze koszty leczenia.