Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny dla Pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Obowiązek informacyjny dla Kontrahentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Obowiązek informacyjny dla Kandydatów do pracy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Obowiązek informacyjny dla Osób odbywających praktykę studencką/zawodową lub staż w ramach szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Obowiązek informacyjny dla Osób odbywających wolontariat w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Obowiązek informacyjny dla Uczestników konferencji w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Obowiązek informacyjny dla Osób objętych monitoringiem wizyjnym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Inspektor Ochrony Danych

dr Piotr Pawlikowski

Dane kontaktowe: tel. (12) 424-71-17, e-mail: dane.osobowe@su.krakow.pl

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Sposób realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wystąpić do Szpitala z żądaniem wykonania praw przysługujących jej na podstawie art. 15 – 22  RODO, tj.:

a) prawa dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,
b) prawa do sprostowania nieprawidłowych danych – art. 16 RODO,
c) prawa do usunięcia danych - w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, 
d) prawa do ograniczenia przetwarzania - w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
e) prawa do przenoszenia danych - w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO,
f) prawa do sprzeciwu - w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
g) prawa do niepodlegania profilowaniu - w przypadkach wskazanych w art. 22 RODO.

Żądanie powinno być skierowane do Inspektora Ochrony Danych,
adres e-mail: dane.osobowe@su.krakow.pl , tel. 12 424 71 17.