Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Ośrodek Chorób Rzadkich

Przejdź do menu 3 poziomu

1 marca 2012 roku uruchomiony został Ośrodek Chorób Rzadkich, gdzie Pacjenci mogą być diagnozowani i leczeni przez specjalistów z różnych dziedzin medycznych. W przypadku wykrycia rzadkiego schorzenia (http://www.su.krakow.pl/choroby-rzadkie) mogą być kierowani na specjalistyczne leczenie - do poszczególnych Poradni Przyklinicznych/Oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego.

W celu skorzystania z porady w ośrodku konieczne będzie dostarczenie (pocztą: Ośrodek Chorób Rzadkich, Oddział Kliniczny Klinik Chorób Wewnętrznych SU w Krakowie, ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków lub na adres mailowy: chorobyrzadkie@su.krakow.pl ) skierowania od lekarza prowadzącego do odpowiedniej Poradni Specjalistycznej (lista Poradni poniżej) wraz z dotychczasową dokumentacją medyczną. Skierowanie powinno zawierać uzasadnienie podejrzenia choroby rzadkiej. Dokumentacja powinna zawierać także dane kontaktowe pacjenta – informacje o preferowanej formie kontaktu np.: telefon, adres mailowy lub pocztowy.

W ramach tutejszego ośrodka przyjmowani będą w ramach odpowiednich Poradni Specjalistycznych wyłącznie pacjenci ze schorzeniami z zakresu:

-neurologii (Poradnia Neurologii)

-alergologii (Poradnia Alergologii): obrzęk naczynioruchowy, mastocytoza

-immunologii i reumatologii (Poradnia Immunologii, Poradni Reumatologii): pierwotne niedobory odporności, choroby układowe tkanki łącznej

-nadciśnienia tętniczego (Poradnia Nadciśnieniowa): nadciśnienie wtórne, nadciśnienie oporne

-chorób naczyń obwodowych (Poradnia Angiologiczna)

-chorób wątroby (Poradnia Gastroenterologii): hemochromatoza, choroba Wilsona

Pacjenci z rzadkimi chorobami metabolicznymi powinni zgłosić się bezpośrednio do Gabinetu Chorób Rzadkich Poradni Metabolicznej przy Oddziale Klinicznym Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków, III piętro pokój 328.
Rejestracja Poradni Metabolicznej: (12) 424 83 09

Ze względu  na bardzo dużą ilość zgłoszeń, informacje o dalszym trybie postępowania zostaną Państwu przekazane (telefonicznie, mailowo lub listownie) w ciągu 4-5 miesięcy od dostarczenia skierowania.

Do Poradni Chorób Rzadkich nie będą przyjmowani chorzy nie posiadający udokumentowanego wcześniejszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Więcej informacji:
tel. (12) 424 88 21
http://www.su.krakow.pl/choroby-rzadkie

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13.

DECODECODECO

 


DECO