Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej

Przejdź do menu 3 poziomu

INFORMACJA O ZAPRZESTANIU REALIZACJI PROJEKTU
„Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej”

W związku z odstąpieniem od umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Głównego Realizatora - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 (www.roo.kopernik.lodz.pl), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 36 (www.su.krakow.pl) będący Partnerem w projekcie informuje, iż zakończył realizację projektu.


Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie rozpoczął realizację działań w kierunku profilaktyki nowotworów głowy i szyi w ramach projektu "Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01 wrzesień 2017 r. – 30 wrzesień 2019 r.

Wysokość wydatków kwalifikowalnych: 2 097 195,20 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 1 767 516,11 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków dotacji celowej 329 679,09 zł.

Projekt jest realizowany przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 (www.roo.kopernik.lodz.pl), w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnym Szpitalem Weteranów, 90-549 Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113 (www.uskwam.umed.lodz.pl) oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 36 (www.su.krakow.pl).

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat nowotworów głowy i szyi – zgodnie z "Ogólnopolskim programem profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi" na obszarze woj. łódzkiego, podlaskiego i małopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2017 r. do 30 września 2019 r.

Projekt skierowany jest do:

  • osób w przedziale wiekowym 40-65 lat (osoby w wieku aktywności zawodowej), należących do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania (wieloletni palacze, nadużywający alkoholu, mający podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego; osoby, u których występują objawy takie jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność lub krwawy wyciek z nosa, problemy z połykaniem),
  • lekarzy rodzinnych, lekarzy dentystów, pielęgniarek, farmaceutów zatrudnionych w placówkach POZ z obszarów objętych realizacją projektu,
  • lekarzy specjalistów z zakresu laryngologii, chirurgii głowy i szyi, chirurgii szczękowo-twarzowej, okulistyki, neurologii, neurochirurgii, radiologii, radioterapii, onkologii klinicznej, patomorfologii z obszarów objętych realizacją projektu.

Projekt uwzględnia realizację 3 zadań:

1. Świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej - w ramach zadania prowadzone będą działania kwalifikujące osoby reprezentujące grupę docelową (40-65 lat) do badań laryngologicznych ukierunkowanych na wykrycie/stwierdzenie zmian nowotworowych.

2. Działania edukacyjne realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej - w ramach zadania przeprowadzone zostaną działania edukacyjno - szkoleniowe i świadomościowe, dedykowane uczestnikom z poszczególnych grup docelowych, obejmujące:

  • szkolenia dla kadry placówek POZ (lekarze rodzinni, lekarze dentyści, pielęgniarki, farmaceuci),
  • szkolenia dla lekarzy specjalistów z zakresu laryngologii, chirurgii głowy i szyi, chirurgii szczękowo-twarzowej, okulistyki, neurologii, neurochirurgii, radiologii, radioterapii, onkologii klinicznej, patomorfologii,
  • szkolenia i opracowanie materiałów edukacyjnych dla osób reprezentujących grupę podwyższonego ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi,

3. Realizacja programu wsparcia emocjonalnego - w ramach zadania, dla pacjentów,
u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, przeprowadzone będą dedykowane spotkania prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa, ukierunkowane na wsparcie emocjonalne i psychologiczne.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprosił do współpracy 15 placówek POZ z województwa małopolskiego. Przedsięwzięcie zapewni zwiększenie dostępu do lekarza specjalisty i do badań diagnostycznych. Wdrożenie programu ma na celu poprawę edukacji i świadomości społeczeństwa dotyczącą występowania nowotworów głowy i szyi oraz usprawnienie procesu opieki nad pacjentami, u których w ramach badań profilaktycznych wykryto nowotwory głowy i szyi.

Harmonogram działań:

1. Świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej (Okres realizacji: 09.2017r. - 03.2020r.):

- Zakup nasofiberoskopu (09-10.2017r.),

- Diagnostyka podstawowa (11.2017r. - 03.2020r.),

- Diagnostyka pogłębiona (12.2017r. - 03.2020r.)

2. Działania edukacyjne realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej (Okres realizacji: 09.2017r. - 03.2020r.)

- Działania edukacyjne dla kadry POZ (09.2017r. - 03.2020r.),

- Działania edukacyjne dla lekarzy specjalistów (09.2017. - 03.2020r.)

- Działania edukacyjne dla osób z grupy docelowej pacjentów (09.2017r. - 03.2020r.)

3. Realizacja programu wsparcia emocjonalnego (Okres realizacji: 11.2017r. - 03. 2020r.)

-Organizacja spotkań dla pacjentów po leczeniu (11.2017r. - 03.2020r.)

 

Informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr telefonu:

tel. 12-424-72-97

e-mail: nowe.projekty@su.krakow.pl