Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Specjalizacja

Psychologia kliniczna

Szpital Uniwersytecki w Krakowie rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej w roku 2005 po otrzymaniu akredytacji Ministerstwa Zdrowia. SU otrzymał 49 miejsc specjalizacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173 poz. 1419).

Zostały już przeprowadzone dwa szkolenia. Co roku, w grudniu, zgodnie z wymaganiami, Szpital Uniwersytecki przygotowuje raporty z przebiegu Specjalizacji dla Ministerstwa Zdrowia, które dotychczas nie spowodowały zastrzeżeń.

Przy naborze do kolejnych edycji zainteresowanie było bardzo duże: około 7 osób na 1 miejsce. Zgłaszały się osoby nie tylko z Krakowa i z okolic ale również z całej południowej Polski. Dlatego nabór związany był z egzaminem kwalifikacyjnym, prowadzonym przez Szpitalną Komisję ds. Specjalizacji Psychologów (Przewodniczący: Prof. J.K. Gierowski), Specjalistę Wojewódzkiego ds. Psychologii Klinicznej oraz przedstawiciela Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Pierwsza edycja szkolenia w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej odbyła się w latach 2005 – 2011. Obejmowała podstawowe kształcenie specjalizacyjne specjalizacyjne w zakresie 4 subspecjalizacji: Psychologia Kliniczna Zaburzeń Psychicznych (PKZP), Psychologia Kliniczna Chorób Somatycznych (PKChS), Neuropsychologia (NP.) oraz Psychologia kliniczna Dzieci i Młodzieży PKDziM).

W ramach szkolenia zorganizowano trzy Konferencje Psychologów Klinicznych

2009 rok: Lepiej być zdrowym i bogatym – co w tej sprawie może zrobić psycholog kliniczny?

2010 rok: Aspekty prawne pracy psychologa klinicznego

2011 rok: Psychologia kliniczna - nowe wyzwania, aktualne trendy

Druga edycja szkolenia trwała 4 lata (2011-2015). Osoby odbywające szkolenie przez cały czas trwania specjalizacji mają zapewnioną opiekę kierowników specjalizacji oraz opiekunów staży, posiadających tytuł specjalisty.

W ramach szkolenia zorganizowano Konferencję Psychologów Klinicznych pt: „DUSZA I CIAŁO czyli: nie tylko duchowe korzyści z terapii psychologicznej w medycynie”.

Do aktualnego, trzeciego Szkolenia z zakresu Psychologii Klinicznej, w lipcu 2015 roku zostało zakwalifikowanych 46 magistrów i doktorów psychologii. Inauguracja zajęć dydaktycznych odbędzie się 16 października 2015 roku wykładem Specjalisty Krajowego z dziedziny psychologii klinicznej.