Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Szpital Uniwersytecki wygrał konkurs na realizację programu "POL-VENT"

2016/12/27

Decyzją Komisji Konkursowej Ministerstwa Zdrowia, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, jako jeden z 12 w Polsce wygrał konkurs na realizację nowego programu polityki zdrowotnej „POL-VENT”. Środki finansowe w kwocie ok. 370 000 zł zostały przeznaczone na wyposażenie Oddziału Klinicznego Pulmonologii SU w modernizację sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) oraz wyposażenie je w nowoczesną aparaturę do NWM i sprzęt medyczny do monitorowania leczonych chorych.

Jednym z priorytetowych zadań zdrowotnych w światowej medycynie jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób prowadzących do rozwoju niewydolności oddychania. Dane epidemiologiczne z wielu ostatnich lat pokazują systematyczny wzrost liczby zgonów spowodowanych niewydolnością oddychania, za co w szczególności odpowiada przewlekła obtuacyjna choroba płuc – POChP, pozostająca trzecią przyczyna zgonów w świecie. Najskuteczniejszym narzędziem terapeutycznym leczenia niewydolności oddychania
w przebiegu zaostrzenia POChP jest nieinwazyjna wentylacja mechaniczna (NWM). Dostępność tej metody leczenia w Polsce jest wciąż znacznie ograniczona i istotnie jest mniejsza od jej stosowania w krajach Europy Zachodniej.

W Polsce nadal duża liczba chorych z niewydolnością oddechową leczonych jest metodą wentylacji inwazyjnej, co nie tylko związane jest z ryzykiem większej liczby powikłań, ale także nierzadko wymaga zastosowania założenia przewlekłej tracheostomii. Stosowanie NWM pozwala często uniknąć konieczności intubacji i tracheostomii. Wykorzystanie wentylacji nieinwazyjnej jest ponadto doskonałym narzędziem leczenia pacjentów z innymi schorzeniami, na przykład układu nerwowo-mięśniowego, prowadzącymi do deformacji klatki piersiowej, z porażeniem przepony, z ciężkimi postaciami bezdechu sennego czy hipowentylacji otyłych.

Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc -  POL-VENT na lata 2016-2018, poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej i wyposażenie je w nowoczesną aparaturę do wentylacji, sprzęt medyczny do monitorowania chorych oraz prowadzenie programu rehabilitacji pulmonologicznej jest istotnym postępem w możliwości rozwoju
i powszechnego stosowania metody NWM w leczeniu tej grupy chorych w Polsce.

Dzięki programowi Ministerstwa Zdrowia O/K Pulmonologii został wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną: m.in. 5 nowych respiratorów do NWM, łóżka bariatryczne, analizator parametrów krytycznych, pompy infuzyjne, kardiomonitory, nebulizatory, ssaki
i inne niezbędne akcesoria pozwalające nowocześnie i skutecznie leczyć chorych z zastosowaniem technik NWM. Pacjenci wymagający leczenia NWM, po wypisie z O/K Pulmonologii SU będą mieli dodatkowo zapewnioną wielotygodniową domową rehabilitację medyczną, którą w ramach programu POL-VENT, zapewnią rehabilitanci z O/K Pulmonologii SU.

Zaangażowanie lekarzy i pielęgniarek O/K Pulmonologii sprawia, że Szpital Uniwersytecki od lat pozostaje liderem stosowana metody NWM w kraju, uczestnicząc w tworzeniu standardów postępowania w leczeniu niewydolności oddechowej i prowadzenia NWM. Właśnie w nim również, już 28 grudnia, o godz. 13 odbędzie się spotkanie realizatorów krajowego programu MZ pt. „Zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
na lata 2016-2018”. Omawiane na nim będą główne założenia i cele programu „POL-VENT”, ocena jego efektywności a także odbędzie się szkolenie instruktażowe administratorów bazy POL-VENT. Ważną częścią spotkania będą zagadnienia dotyczące organizacji sal NWM oraz przedstawienie wskazań i przeciwskazań do programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych.