Przejdź do głównej treści
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
  2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:
  • udostepnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  • udostepnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, jakimi dysponuje Szpital to uniemożliwiają.

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej można złożyć:

  • osobiście w Kancelarii Szpitala (ul. Kopernika 36)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@su.krakow.pl
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

DECODECODECO

 


DECO