Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof

Przejdź do menu 3 poziomu

Zabiegi embolizacji tętniaków mózgu standardem w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

2014/03/28

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – w takim trybie w Pracowni Angiografii i Radiologii Interwencyjnej Zakładu Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof wykonuje się zabiegi z zakresu naczyń wewnątrzmógowych. Standardem są m.in. zabiegi embolizacji tętniaków mózgu, czyli zamykanie ich bez konieczności otwierania czaszki. Ponadto Szpital Uniwersytecki w Krakowie posiada unikatowe w skali kraju Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru (CITO) i jako jedyny ośrodek w Polsce standardowo wykonuje procedury trombektomii mechanicznej w ostrych udarach niedokrwiennych mózgu.

W ciągu ostatniego roku w Pracowni Angiografii i Radiologii Interwencyjnej Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK wykonano 760 badań wewnątrznaczyniowych, z czego prawie 200 zabiegów dotyczących schorzeń mózgu. W ten sposób krakowski ośrodek radiologiczny jest jednym z najbardziej liczących się w kraju. Jest także organizatorem corocznej (od 20 lat), głównej imprezy naukowej dla polskich radiologów interwencyjnych – sympozjum nazwanego Krakowskim Spotkaniem Radiologicznym.

Działania ośrodka to kontynuacja tradycji zapoczątkowanej prawie 30 lat temu przez Profesora Andrzeja Urbanika.

Historia radiologii interwencyjnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie rozpoczeła się w 1986r. Pierwsze procedury embolizacji naczyń obwodowych oraz twarzoczaszki wykonał w tym samym roku w Krakowie dr Andrzej Urbanik, przyszły kierownik Katedry Radiologii UJ CM. Na ówczesne czasy (lata 80-te) możliwość wykonania procedury zamknięcia naczyń patologicznych lub wyłączenia ukrwienia zmiany patologicznej z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej czyli śródnaczyniowej była prawdziwie innowacyjną techniką. Niecałe 10 lat później czyli w 1995r – po zakupie nowoczesnego aparatu angiograficznego pracującego w technice cyfrowej - w Pracowni Neuroradiologii ówczesnego Państwowego Szpitala Klinicznego (przyszłego Szpitala Uniwersyteckiego) dr Andrzej Urbanik wykonał pierwsze embolizacje z zakresu naczyń mózgowych, lecząc w ten sposób chorych z malformacjami naczyniowymi oraz tętniakami mózgu. Pierwsza publikacja naukowa podsumowująca doświadczenia radiologów z PSK w Krakowie z zakresu leczenia śródnaczyniowego zmian patologicznych czyli m. innymi embolizacji tętniaków mózgu została opublikowana w Polskim Przeglądzie Radiologicznym w 1999r.

AD, Biuro Prasowe SU