Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

Rejestracja: 12 424-71-76

Przejdź do menu 3 poziomu

O nas

Z-ca Kierownika II OK Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych:

Drugi Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie to wiodący w skali kraju pełnoprofilowy ośrodek kardiologiczny. Rocznie w oddziale hospitalizowanych jest około 1300 pacjentów z Krakowa i całego makroregionu południowo-wschodniego.

Ośrodek zajmuje się głównie diagnostyką i inwazyjnym leczeniem choroby niedokrwiennej serca, ze szczególnym uwzględnieniem ostrych zespołów wieńcowych. Jest ponadto ośrodkiem referencyjnym  dla wielu oddziałów kardiologicznych z regionu małopolski, podkarpacia i  woj. świętokrzyskiego.

Oddział Kliniczny obejmuje 27-łóżkowy oddział szpitalny, w tym 12 łóżek w systemie ciągłego monitorowania funkcji życiowych, Pracownię Diagnostyki Nieinwazyjnej, Przykliniczną Poradnię Kardiologiczną  oraz Pracownię Hemodynamiki i Angiografii.

Oddział Kliniczny łącznie z Pracownią Hemodynamiki dysponuje wszystkimi nowoczesnymi metodami diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej schorzeń układu sercowo-naczyniowego w tym przezklatkową i przezprzełykową echokardiografią trójwymiarową, ultrasonografią wewnątrznaczyniową (IVUS), optyczną koherentną tomografią wewnątrzwieńcową (OCT) oraz aparatami do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR). Oddział Kliniczny zajmuje się prowadzeniem chorych poddawanych w Pracowni Hemodynamiki leczeniu endowaskularnemu tętnic wieńcowych, tętnic obwodowych (szyjnych, nerkowych, kończyn dolnych czy podobojczykowych), przetok dializacyjnych, wad strukturalnych serca oraz zabiegom denerwacji tętnic nerkowych. Zabiegi na naczyniach obwodowych i tętnicach szyjnych u pacjentów kardiologicznych wykonywane są w ramach współpracy z Zakładem Diagnostyki Obrazowej CUMRiK, kierowanym przez dr hab. med. Tadeusza Popielę. W Oddziale wykonywana jest również zaawansowana diagnostyka wad zastawkowych w tym procedury niezbędne do kwalifikacji pacjentów z zaawansowaną postacią stenozy aortalnej do zabiegów przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) oraz pacjentów z ciężką niedomykalnością mitralną do zabiegów MITRACLIP.

Zespół lekarski tworzy 12 specjalistów kardiologii i chorób wewnętrznych, 6 specjalistów chorób wewnętrznych, 9 lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii oraz 4 rezydentów. Zespół Oddziału oraz Pracowni Hemodynamiki i Angiografii współpracuje na stałe z wiodącymi ośrodkami kardiologicznymi w Europie i USA. Lekarze Oddziału byli wielokrotnie zapraszani do wykonywania zabiegów w trakcie transmisji na żywo podczas najważniejszych międzynarodowych kongresów kardiologicznych takich jak PCR (Paryż) czy TCT (Waszyngton). Oddział Kliniczny był wielokrotnie wizytowany przez najwybitniejszych Kardiologów z Europy, USA i Japonii.

DECODECODECO

 


DECO