Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Oferty pracy

Poniżej w poszczególnych zakładkach znajdziesz informacje na temat aktualnie prowadzonych rekrutacji.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y kilkoma ofertami pracy, prosimy o przysłanie CV oraz Listu Motywacyjnego na każdą z tych ofert oddzielnie. W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie klauzuli:

„Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzani moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm)”.

STANOWISKA KIEROWNICZE

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik Poradni Otolaryngologicznej

LEKARZE

Lekarz w trakcie specjalizacji na Oddział Rehabilitacji

Lekarz specjalista na Oddział Rehabilitacji

Lekarz specjalista w dziedzinie otolaryngologii

Młodszy asystent na Oddział Otolaryngologiczny

Lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej

Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej

Lekarz specjalista psychiatrii

Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki

Lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii

Lekarz specjalista medycyny ratunkowej

PERSONEL MEDYCZNY NIELEKARSKI

Specjalista fizjoterapii

Technik farmaceutyczny

Asystent farmaceutyczny

Technik w pracowni hemodynamiki (pracownia kardiologii interwencyjnej)

Ortoptystka

Pielęgniarka/pielęgniarz

ADMINISTRACJA

Specjalista ds. projektów międzynarodowych

Konserwator urządzeń technicznych

Specjalista ds. aparatury medycznej

Specjalista ds. controllingu

Personel sprzątający

Szczegóły na temat ofert pracy można uzyskać pod nr 785 790 303.

Archiwalne oferty dostępne są tutaj.