Przejdź do głównej treści
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi i ogłoszenia

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że na stronie internetowej Szpitala ogłoszony został przetarg dot. udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej w wysokości 45.100.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczonym na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie projektu pod nazwą."„Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna: Działania 12.1Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszelkie informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Administracja/Konkursy pod linkiem: http://su.krakow.pl/1konkursy


Informacja ws. realizacji przez Szpital Uniwersytecki Projektu MSIM

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że  w rozpoczął realizację Projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” planowany do realizacji w ramach Osi priorytetowej w. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest zapewnienie elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększenie w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.

Szpital Uniwersytecki realizuje Program w charakterze Partnera.

Liderem Projektu – Partnerem Wiodącym jest Województwo Małopolskie.Logo MSIMAktualne przetargi

Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych (DFP.271.229.2018.AG)

Sygnatura
DFP.271.229.2018.AG
Termin składania
2019-01-25
Aukcja
www.soldea.pl

Dostawa materiałów laboratoryjnych (DFP.271.237.2018.AM)

Sygnatura
DFP.271.237.2018.AM
Termin składania
2019-02-04
Aukcja
http://www.soldea.pl

Dostawa materiałów medycznych wraz z dzierżawą urządzeń (DFP.271.213.2018.AB)

Sygnatura
DFP.271.213.2018.AB
Termin składania
2019-02-06
Aukcja
http://www.soldea.pl

Dostawa materiałów otolaryngologicznych (DFP.271.233.2018.EP)

Sygnatura
DFP.271.233.2018.EP
Termin składania
2019-02-15
Aukcja
http://www.soldea.pl

DECODECODECO

 


DECO