Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Profilaktyka chorób naczyń mózgowych

Przejdź do menu 3 poziomu

Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu

Szpital Uniwersytecki w Krakowie rozpoczął realizację projektu pn. „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Otrzymana kwota dotacji wynosi: 1 348 674,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01 listopada 2017 r.- 30 października 2020 r.

Głównym celem Programu jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych (ChNM), w szczególności udarów mózgu oraz przemijającego ataku niedokrwiennego u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) oraz wdrożenie i wypracowanie w systemie opieki zdrowotnej skoordynowanych rozwiązań zapobiegania ChNM. Celem głównym projektu jest prowadzenie działań pilotażowych zmierzających do wdrożenia „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”.

W ramach projektu planowane jest utworzenie i prowadzenie platformy współpracy z lekarzami POZ, działania edukacyjne realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej oraz świadczenia zdrowotne udzielane w ramach wdrażania „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”.

Do współpracy zaproszono 60 placówek POZ z trzech województw: małopolskiego, śląskiego i  świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie zapewni zwiększenie dostępu do lekarza specjalisty i do badań diagnostycznych. Wdrożenie programu ma na celu poprawę edukacji i świadomości społeczeństwa dotyczącą występowania ChNM oraz usprawnienie procesu opieki nad pacjentami, u których w ramach badań profilaktycznych wykryto ChNM. Program profilaktyczny przyczyni się do poszerzenia wiedzy społeczeństwa w zakresie czynników ryzyka i objawów ChNM  takich jak zawały mózgu, krwotoki śródczaszkowe, krwotoki podpajęczynówkowe, zwężenia tętnic przedmózgowych i mózgowych.

Szpital Uniwersytecki wraz z Partnerem w Projekcie - Stowarzyszeniem CEESTAHC zaplanował aktywności związane z działaniami szkoleniowymi dla lekarzy i edukacyjnymi dla pacjentów. Jak również w ramach realizacji projektu przewidziane są następujące zadania:

 • Świadczenia medyczne określone w „Ogólnopolskim programie profilaktyki chorób naczyń mózgowych” udzielane pacjentom w POZ oraz w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS),
 • Utworzenie i prowadzenie platformy współpracy z lekarzami POZ.

Lista wyłonionych do Projektu Placówek POZ znajduje się poniżej:

 

1

NZOZ Lekarz Rodzinny w Siedlcach Maria Bednarz

2

Praktyka Lekarza Rodzinnego Kazimierz Piotrowicz

3

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

4

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu

5

Praktyka Grupowa Pediatryczno-Internistyczna - Lekarze E.Bałuk-Syrek &A.Krzywoń sp. z o.o.

6

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Esculap Anna Tokarczyk Adam Gębka Sp. j.

7

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w gminie Raba Wyżna

8

Salubris Sp. z o.o. Tuchów

9

Salubris Sp. z o.o. Katowice

10

Stożek Katarzyna NZOZ Zdrowa Rodzina

11

Centrum Medycyny Rodzinnej - Ewa Cierniak-Lambert, Małgorzata Lambert, Justyna Bakalarz

12

Elavita sp. z o.o

13

Publiczny Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Zabawie

14

Puls - Maria Reszczyk, Adam Winiarski

15

CENTRUM MEDYCZNE AG-MED. S.C NZOZ

16

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'Nasza Przychodnia' Elżbieta Beska-Mróz

17

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remed Jarosław Zachara

18

Przychodnia Rodzinna w Staszowie sp. z o.o.

19

Praktyka Lekarza Rodzinnego - Eugeniusz Brzemia

20

PRAXIS SP Z O O

21

Praktyka Lekarzy Małgorzata Jordan i Ewa Majcherek Jaworska

22

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach

23

ZDROWIE SP Z O O

24

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku

25

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej

26

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

27

Szpital Specjalistyczny Im. Ludwika Rydygiera W Krakowie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

28

Nasza Poradnia Sp. Z O.O.

29

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kozłówek Sp. z o.o.

30

Centrum Medyczne 4M Spółka z o.o.

31

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej "RODZINA"

32

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Szczawie

33

Zakład Opieki Zdrowotnej "LEGE ARTIS"

34

ZOZ "FAM-MED" Barbara Pietrasińska, Jerzy Słodczyk Spółka Cywilna

35

Spółka Lekarska - Agata Paszek-Bluszcz, Wojciech Bluszcz - Spółka Partnerska
ROKITNICA

36

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie

37

Poradnia Medycyny Rodzinnej TEGRAMED Sp. z o.o.  Spółka Komandytowa

38

NZOZ Kromed

39

NZOZ Alfa Med. Zbigniew Szewc

40

Przychodnia ASMEDICA

41

ANDRE-MED.

42

NZOZ SOTERIA

43

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

44

NZOZ ESKULAP Sp z o.o.

45

NZOZ św Pawła

46

SPZOZ w Szerzynach

47

SPZOZ "Koło Basenu"

48

Puls - Adam i Beata Rauk

49

NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego - Kalety

50

Centrum medyczne Vis Med. Agnieszka Salwa

51

Przychodnia Lekarska POŁUDNIE

52

Center Med. Katowice

53

Konior Clinic

54

Maciejów Sp z o.o.

55

NZOZ BI MED. Apteka Leśna SP z o.o.

56

Centrum Medyczne Medan

57

ALFA sp. z. o.o. sp.k

 

 W związku z realizacją projektu, Szpital Uniwersytecki rozpoczął również kampanię w mediach, pod koniec maja nakręcono spot reklamowy promujący Projekt, który będzie wyemitowany w Telewizji Regionalnej w każdym z województw. Powstała platforma on-line zawierająca materiały dydaktyczne i szkoleniowe oraz Forum Dyskusyjne dla Placówek biorących udział w Projekcie. Platforma po rozpoczęciu udzielania świadczeń, zostanie udostępniona również dla Pacjentów.

Program edukacyjny dla personelu medycznego

Program szkolenia realizowanego w ramach projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” nr POWR.05.01.00-00-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 obejmuje następujące tematy:

 • Choroby naczyń mózgu (epidemiologia, obraz kliniczny, powikłania)
 • Profilaktyka pierwotna (czynniki ryzyka udaru i sposoby ich modyfikacji, omówienie ankiety wiedzy)
 • Przyczynowe leczenie udaru mózgu (rt-PA, Trombektomia)
 • Objawowe leczenie ostrego udaru mózgu
 • Leczenie dietetyczne (piramida, zasady odżywiania)
 • Profilaktyka wtórna udaru mózgu (farmakologiczna)
 • Profilaktyka wtórna udaru mózgu (zabiegowa)
 • Rehabilitacja poudarowa
 • Rola Zdrowia Publicznego w profilaktyce występowania udarów. Komunikacja z pacjentem.

Szkolenia odbyły  się w terminach:

11.06.2018 r.

25.07.2018 r.

27.06.2018 r.

29.06.2018 r.

02.07.2018 r.

15.11.2018 r.

19.11.2018 r.

03.12.2018 r.

Ostanie szkolenie zaplanowane jest w II kwartale 2019 roku.

Realizacja wsparcia dla Pacjentów w zakresie pakietu podstawowego i rozszerzonego przez placówki POZ włączone do projektu przewidywana jest do 30 października 2020 roku.

 

Informacje dla Pacjentów