Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim

Przejdź do menu 3 poziomu

 

Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna
Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie

Projekt dotyczy zakupu wyposażenia medycznego dla nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu, której budowę rozpoczęto w 2015 r., a jej planowane zakończenie ma nastąpić w roku 2019.

W ramach wieloprofilowego szpitala klinicznego udzielane będą świadczenia medyczne na najwyższym poziomie referencyjności, w połączeniu z prowadzeniem działalności dydaktyczno-szkoleniowej i naukowo-badawczej. Realizacja projektu pozwoli na skoncentrowanie działalności medycznej dla 925 miejsc łóżkowych z komplementarnym zapleczem diagnostyczno-leczniczym.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje zakup wyposażenia do nowej siedziby - aparatury, sprzętu medycznego (wyroby medyczne zgodne z definicja zawartą w "Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych", t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211) - dla następujących obszarów: ambulatoria przyszpitalne, angiografia, apteka szpitalna, bank krwi, serologia, blok operacyjny, brachyterapia, centralna sterylizatornia, diagnostyka obrazowa, elektrokardiologia, hemodynamika, hiperbaria, izba przyjęć, laboratoria medyczne, medycyna nuklearna, oddziały łóżkowe, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, pracownie endoskopii, rehabilitacja, stacja dializ, szpitalny oddział ratunkowy, teleradioterapia, zakład patomorfologii z prosektorium.

Termin realizacji: 6.02.2018 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 300 536 471,00 zł

Wartość dofinansowania: 255 456 000,31 zł (współfinansowanie UE; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

(Informacja o inwestycji)