Przejdź do głównej treści
Przejdź do menu
Poczta SU Kraków
Rozmiar czcionki A A A
Wersja dla niedowidzących

ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

Informacja telefoniczna pn-pt 7:30-15:00: +48 12 424 70 00

fax: +48 12 424 74 87

Dział ds. Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym i Kontroli Jakości Usług Medycznych

Przejdź do menu 3 poziomu

Zespół ds. Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnych i Kontroli Jakości Usług Medycznych jest strukturą organizacyjną Szpitala Uniwersyteckiego, powołaną dla oceny poziomu i poprawy jakości usług udzielanych pacjentom w naszym szpitalu. Realizując nasze zadania współpracujemy ze wszystkimi klinicznymi i administracyjnymi jednostkami organizacyjnymi szpitala. Obszarem zainteresowania Zespołu jest szeroko rozumiana obsługa klienta, zakres i sposób udzielania świadczeń. W skład Zespołu wchodzą: lekarz, pielęgniarka, dietetyczki, socjolog, farmaceuta i pracownik administracyjny.

ul. Kopernika 19
31-501 Kraków
tel.
12 424-70-74
12 424-70-75


Działalność

Do naszych zadań należy zbieranie i analizowanie danych i informacji o nieprawidłowościach związanych z obsługą pacjenta. Członkowie Zespołu przeprowadzają w swoim zakresie kontrole w strukturach Szpitala Uniwersyteckiego, przedstawiając Dyrekcji wnioski i propozycje usprawnień. Poprzez te działania chcemy poznać rzeczywisty poziom jakości świadczeń medycznych udzielanych w Szpitalu Uniwersyteckim. Umożliwia to podejmowanie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych wobec zdarzeń i sytuacji niekorzystnych dla pacjenta. Zawracamy szczególną uwagę na kulturę obsługi pacjenta przez nasz personel, dostosowanie organizacji pracy do potrzeb i oczekiwań pacjenta oraz na przestrzeganie Praw pacjenta w naszym Szpitalu. Dbamy, aby w miarę możliwości realizowany był główny cel naszego Szpitala - udzielanie pacjentom najlepszej profesjonalnej opieki medycznej w przyjaznych dla niego warunkach (atmosferze). Aby poznać preferencje i oczekiwania naszych pacjentów oraz ich opinie o naszej działalności zatrudniony w Zespole socjolog, prowadzi okresową ocenę satysfakcji pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych. Ponadto współpracuje on przy prowadzonej w Szpitalu ocenie poziomu satysfakcji personelu.

Dział zbiera opinie pacjentów w zakresie żywienia w szpitalu. Kontroluje pracę i dostarczane przez firmę świadczącą usługi żywieniowe na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego posiłki i produkty żywnościowe. Czuwa nad prawidłową realizacją zadań dietetyków Szpitala, z którymi ściśle współpracuje przy ustalaniu prawidłowego żywienia pacjentów. Prowadzi poradnictwo w zakresie prawidłowego żywienia pacjentów w określonych jednostkach chorobowych, interakcji produktów żywieniowych z lekami i innych aspektach żywienia.

Stałą działalnością Zespołu jest ocena potrzeb i organizowanie szkoleń dla personelu medycznego i administracyjnego szpitala. Obejmują one szeroki zakres tematyki i dziedzin medycyny i zarządzania, np: gospodarka krwią, interakcje polekowe, zasady żywienia pacjentów itp., gospodarka finansami. W części szkoleń o charakterze ogólnym udział biorą pracownicy innych placówek opieki zdrowotnej.

Kolejnym obszarem działania Zespołu jest promocja zdrowia. Dział współpracuje z organizacjami i instytucjami zajmującymi się promocją zdrowa w Polsce. Opracowujemy i bierzemy udział w realizacji programów prozdrowotnych i profilaktycznych prowadzonych w Szpitalu Uniwersyteckim i poza nim.


Plany na przyszłość

Działania podejmowane przez dział mają przygotować Szpital Uniwersytecki do uzyskania certyfikatów zewnętrznej oceny jakości.

DECODECODECO

 


DECO